Projektleder til Grundtvig-Akademiet Aarhus

Vi søger en initiativrig person, der vil være med til at udvikle en ny afdeling af Grundtvig-Akademiet i Aarhus og bringe det grundtvigske i spil og til debat i samarbejde med foreninger og institutioner i Aarhus – med to baser, hhv. i Gellerup og i Aarhus centrum.

Stillingen er en nyoprettet 50%-stilling, der er tidsbegrænset til to år (marts 2020-marts 2022), evt. med mulighed for forlængelse.

Om Grundtvig-Akademiet

Grundtvig-Akademiet bringer Grundtvigs tænkning og poesi i spil og i modvind i folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Akademiet arrangerer debatter, studiekredse og kurser om tro, eksistens, samfund og dannelse (m.m.), udgiver artikler og undervisningsmaterialer og tager initiativ til nye mødeformer. Initiativerne foregår ofte i samarbejde med andre institutioner og foreninger.

Eksempler på initiativer, som akademiet står for eller bidrager til:
Gå i Kødet på Bibelen 
Alsang 2020, herunder et særligt initiativ i Gellerup ved Aarhus
I skole med Grundtvig
Tirsdag med Grundtvig – i foråret 2019 også med en Aarhus-version: Torsdag med Grundtvig

Grundtvig-Akademiet ledes af akademileder Ingrid Ank og har base i Vartov i København. Bag Grundtvig-Akademiet står foreningen Grundtvigsk Forum. Se mere på www.grundtvig.dk.

Hvad skal du lave?

Dit arbejde består i at etablere og udvikle en afdeling af Grundtvig-Akademiet med afsæt i Aarhus. Udviklingen af Aarhus-afdelingen vil ske i samarbejde med akademilederen og med hjælp fra de øvrige medarbejdere på Grundtvigsk Forums sekretariat i Vartov. Der vil desuden blive tilknyttet en udviklingsgruppe med repræsentanter fra Grundtvigsk Forums styrelse.

En række af de nuværende akademiprojekter vil kunne udvikles i en ’Aarhus-version’, mens andre initiativer skal startes op fra bunden. En konkret idé kunne være at sætte fokus på filosoffen og Aarhus-teologen K.E. Løgstrup.

Der vil blive tilknyttet en kontorplads og et arbejds- og idénetværk i hhv. Gellerup og Aarhus centrum.

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt, føre ideer ud i livet og stå på mål for dem
 • Kan indgå i samarbejder og få øje på nye samarbejdsmuligheder
 • Er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt
 • Har en relevant faglig baggrund – fx som teolog, historiker eller andet
 • Kan håndtere et budget og varetage projektkoordineringen af større og mindre projekter
 • Har en forståelse for fællessangens fællesskabskraft og et kendskab til højskolesangbogen

Det er en fordel, hvis du:

 • Har et kendskab til Grundtvig og den grundtvigske tradition
 • Har et kendskab til ’forenings- og folkeoplysnings-Danmark’ og hvordan dette udvikler sig
 • Har et kendskab til kirke, kristendom og tro
 • Har et kendskab til Aarhus
 • Er optaget af samfundsforhold og af mennesket i verden

Vi tilbyder:

 • To års projektansættelse på halv tid, fra 1./15. marts 2020 til 1./15. marts 2022, evt. med mulighed for forlængelse
 • Stor kontaktflade til mange organisationer, foreninger, præster, lærere, forskere, kunstnere m.fl.
 • Stor mulighed for selv at præge og udvikle projekterne i samarbejde med mange aktører
 • Stor fleksibilitet og frihed i planlægningen af det daglige arbejde

Om foreningen Grundtvigsk Forum:

Grundtvigsk Forum er sat i verden for at bringe Grundtvigs tanker om frihed, ånd og fællesskab i spil i en nutidig sammenhæng. Grundtvigsk Forum igangsætter debatter og foredrag om demokrati, dannelse, liv, ånd og tro og støtter initiativer, der på andre og nye måder gør det samme. Aktiviteterne foregår i Vartov og i lokale kredse rundt i landet. Grundtvigsk Forum er en almenvelgørende forening.

Grundtvigsk Forum driver huset Vartov, som foruden møde- og konferencecenteret lægger hus til en række institutioner, centre og aktiviteter, herunder et kollegium for studerende. Vartov er en historisk bygning fra 1700-tallet, og Grundtvig var i 33 år præst på stedet, som dengang fungerede som en plejestiftelse. I dag er det et kulturelt mødested med højt til loftet og kort til højskolesangbogen. Se mere på www.grundtvig.dk.

Ansøgningsfrist: 25. januar 2020

Tiltrædelse: 1. marts 2020 eller hurtigst muligt derefter

Løn: Lønpakke på 17.400 kr. (inkl. feriepenge, ATP, pension mv.)

Kontaktperson: Har du spørgsmål til stillingen så skriv eller ring til leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank: ia@vartov.dk / 4193 9008. Det er også muligt at kontakte formand for Grundtvigsk Forum, lektor på UC Syd Kirsten M. Andersen: 2680 1650 og medlem af Grundtvigsk Forums styrelse, sognepræst i Langenæskirken Louise Højlund: 6087 8308.

Ansøgning: Ansøgning og CV skal sendes pr. mail til vartov@vartov.dk. Skriv ’Grundtvig-Akademi Aarhus’ i emnefeltet.

Samtaler: Vil foregå mandag den 17. februar 2020 i Gellerup ved Aarhus