Aktiviteter hvor du bor?

Det sker i Grundtvigsk Forum

Se arrangementskalender, hvor du finder oplysninger om studiekredse, foredrag, seminarer, konferencer mv. Her omtales både arrangementer i Vartov i København og i Grundtvigsk Forums lokale kredse rundt i landet.

Bor du i Aarhus tilbyder Studenterkredsen foredrag og debat, i Odense har både Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed foredrag, udflugter og andet. I Hillerød har Frederiksborg Valgmenighed foredrag og andre arrangementer, interesserede kan deltage i. Bor du et helt andet sted, kan du se her, hvor Grundtvigsk Forum også har foreningsaktiviteter.

Er du med i en af Grundtvigsk Forums kredse, er du velkommen til at sende jeres program til bibliotek@vartov.dk og få jeres aktiviteter omtalt på Grundtvigsk Forums hjemmeside.  Enkelte arrangementer omtales også i Dansk Kirketidende, men af pladshensyn er det ikke alle arrangementer, vi kan omtale i bladet.