fbpx

Svend ville have ham under lægeligt opsyn (Asta)

Serie: Kvinderne omkring Grundtvig tager ordet. I sidste nummer af Grundtvigsk Tidende mødte vi Grundtvigs anden kone, og store kærlighed, Marie. I denne sidste artikel i serien er det Asta, Grundtvigs tredje kone, der tager ordet. Hun fortæller om deres liv sammen og om Grundtvigs sidste leveår som en rus. Deres tilværelse er befolket af et mylder af mennesker, men også præget af sygdom og sindslidelse

ELSE MATHIASSEN SOM ASTA, FOTO: CLAUS PEUCKERT

TEKST: ELSE MATHIASSEN, FORTÆLLER, DANSER OG FHV. HØJSKOLEFORSTANDER

Grundtvigs ægteskab med Marie varede kun knap to år. I forbindelse med sønnens fødsel blev Marie syg og døde kort tid efter. Grundtvig var efterladt i dyb sorg. Han betroede enkedronning Caroline Amalie, at Maries søster havde sagt, at denne lykke umuligt kunne vare ved, for de havde ligesom stjålet sig vej ind i paradiset. Grundtvig lukkede sig inde, begravet i bøger, uinteresseret i omgivelserne.

Men så kom Asta på besøg. Hun var en fjern slægtning til Marie, og var netop blevet enke efter godsejer og udenrigsminister H.C. Reedtz til Palsgaard. Asta Juul Vind Friis Reedtz havde tidligt mistet sine forældre, og nu også sin mand, så hun kendte til sorgen. Hun kom for at give – og få – trøst. Asta flyttede ind hos Grundtvig med sine fire børn, hund og kat. Der kom liv i huset og i Grundtvigs sind. Grundtvig så op fra sine bøger – så hende, blev forelsket, og friede til den 45 år yngre Asta – og fik ja.

Vi holdt morgensamling og sang morgensang hver dag. Hverken Grundtvig eller jeg sang særlig godt, så det var vores pige, Maren, der sang for, og da hun blev gift, tog Nicoline over.

Asta: ”Jeg købte et mindre landsted til os på Gl. Kongevej, hvor der var plads til os alle og til en lille islandsk hest, vi kaldte Sleipner. Vi blev gift, og folk troede vel i begyndelsen, at jeg var en slags husbestyrerinde eller værtinde, lige indtil jeg fødte vores datter, som vi opkaldte efter Grundtvigs tre koner, Asta Marie Elisabeth. Jeg var 30, og Grundtvig var 75, men han var som en ung mand, fuld af kraft. Vi elskede livet omkring os, og vi kaldte vores hus for Gladhjem. Her var alle velkomne fra dronning Caroline Amalie til fattiglemmerne. Vi holdt morgensamling og sang morgensang hver dag. Hverken Grundtvig eller jeg sang særlig godt, så det var vores pige, Maren, der sang for, og da hun blev gift, tog Nicoline over. Om søndagen kunne vi være op mod 100 mennesker, så da Grundtvig fyldte firs år, inviterede jeg til vennemøde. Det blev en god tradition.”

”Der skete så meget. Grundtvig blev biskop, og vi fik bygget en højskole. Rødding højskole eksisterede ganske vist allerede, men Grundtvig syntes niveauet var for lavt, så vi oprettede den højskole, som han og Marie aldrig nåede at få indviet, og vi kaldte højskolen for Marielyst.”

”Grundtvigs syn var ikke så godt længere, men jeg havde haft en drøm, hvor jeg kyssede en blind mand på øjnene, så han pludselig kunne se igen. Grundtvig bad mig gøre det samme, og det  forunderlige skete. Han kunne pludselig se med sine gamle briller.”

ELSE MATHIASSEN SOM ASTA, FOTO: CLAUS PEUCKERT

”Vi var så opstemte begge to. En dag kom fru Lindeberg på besøg, og Grundtvig ville, at vi skulle sidde på hans knæ, så han kunne kysse os; men fru Lindeberg blev så skræmt, at hun løb ud af stuen. Senere opsøgte jeg hende og fortalte, at Grundtvig slet ikke var vred på hende, men han var så fyldt af Helligånden, at han ville kysse kærligheden ind i folk. Det var fantastisk i kirken. Guds ånd var over Grundtvig. Han mente, han selv var ærkeenglen Gabriel, og den hellige ånd skulle meddeles med et kys, så de kvinder, som modtog hans kys, skulle undfanges ved Helligånden.”

”Man sagde, at han led af satyriasis – sygelig, erotisk opstemthed. De sagde, at han var gal, og folk, som plejede at komme til vores middage, forlod selskabet midt i det hele, og de hørte slet ikke alt det gode, Grundtvig havde at sige. Hans søn Svend ville have ham under lægeligt opsyn, men jeg sagde: ”Vig bort Satan”. Grundtvig spåede, at jeg skulle føde Elias, og at enkedronningen skulle genføde Holger Danske. Vi skulle blive frugtsommelige ved ordet, og Guds datter skulle fødes i Norden. Så blev han indlagt.”

”Man bebrejdede mig, at jeg var den sidste til at erkende hans sygdom, når den viste sig. De sagde, at min natur var sværmerisk, så jeg ikke lagde mærke til, når Grundtvig gik fra at være beåndet til at være psykisk ustabil.”

”Grundtvig blev indlagt, og da han kom tilbage, havde jeg købt et stort hus, Store Tuborg på Strandvejen, så vi kunne begynde på en frisk. Grundtvig flyttede ind med sine 6000 bøger og genoptog sine søndagsgudstjenester i Vartov.”

Man bebrejdede mig, at jeg var den sidste til at erkende hans sygdom, når den viste sig. De sagde, at min natur var sværmerisk, så jeg ikke lagde mærke til, når Grundtvig gik fra at være beåndet til at være psykisk ustabil.

”Grundtvig nød, når hans søn Frederik læste højt for ham. En dag, hvor den lille Frederik læste højt for den store Frederik, kom jeg som sædvanlig ind i stuen med kaffen. Grundtvig bad mig stoppe sin pibe, og da jeg havde gjort det, gik jeg ud. Da jeg lidt efter kom ind igen, havde han tabt piben og sad livløs i sin stol. Jeg tilkaldte lægen, som kunne konstatere at Grundtvig var død – seks dage før sin 89-års fødselsdag.”

”Begravelsen blev som hans liv – fyldt med mennesker. 300 præster i ornat og 20 unge præster, der bar kisten ud, og 4-5000 mennesker, der syngende fulgte optoget. Kisten blev bragt til Køge, hvor Grundtvig blev begravet i Maries familiegravsted.”

Grundtvig havde elsket alle sine kvinder. Han skrev om sine tre ægteskaber, at det første, med Lise, var idyl. Det andet, med Marie, var romantisk, og det tredje, med Asta, var eventyrligt. Grundtvig skrev et digt om sine tre koner med overskriften Til min Asta (1858)

Søsterlig var min første viv.
Duftende sødt som violen.
Sjældent et mere idyllisk liv.
Leves der nu under solen.
End, under små, men smukke kår.
Vores fra jul til efterår.
Fra jul til efterår.

Moderlig var min anden viv.
Funklende som ædelstenen.
Det var et boldt romantisk liv.
Artemis spandt på guldtenen.
I hendes skjød et barn på ny.
Sang jeg og græd i højen sky.
Og græd i højen sky.

Datterlig er min tredje viv.
Svævende for mig som feen.
Det er et eventyrligt liv.
Roser udspringer på sneen.
Ungdom og ælde lege skjul.
Lege om kys og kage jul.
Om kys og kage jul

Else Mathiassen som Grundtvigs kvinder, fotos: Claus Peuckert

Grundtvig var hele livet optaget af det kvindelige og det mandlige og forholdet mellem mand og kvinde. Og han skrev, at selve livet er knyttet sammen af kærlighed.

”Herren kunne ikke være det fuldkomne menneske uden i grunden at være både mand og kvinde, og kun det fuldkomne menneske er i alle måder skabt i Guds billede og efter hans lignelse. Kun i den fuldstændige, både mandlige og kvindelige menneskelighed, kan hele Guds kraft åbenbares og fuldkommes.” (Grundtvig, prædiken til 2. faste-onsdag 1848)

”Liv er af dobbelt natur, helt kun i mand og kvinde. Skiller dem grusomt en mur, livet fra begge må svinde.” (Grundtvig, Fru Constance Leth, 1809)

Grundtvigsk Tidende 4/2021

SERIE: KVINDERNE OMKRING GRUNDTVIG FORTÆLLER

Else Mathiassen som Grundtvigs kvinder, fotos: Claus Peuckert

Gennem otte fortællinger hører vi kvinderne omkring Grundtvig fortælle – om Grundtvig, om sig selv, om tiden og om brydningerne. Dette er ottende og sidste fortælling i serien.

Fortællingerne er alle skrevet af Else Mathiassen og er en bearbejdet version af performanceforedraget ’Grundtvig og kvinderne’, som hun turnerer med. Performanceforedraget er udviklet og opføres sammen med trompetisten Torben Lassen og pianisten Karen Sørensen, der begge er jazzmusikere. Kvindernes fortællinger er baseret på historiske kilder, og der er taget ganske få dramaturgiske friheder.

Else Mathiassen har været mere end 30 år i højskolen, herunder 16 år som forstander på Vestjyllands Højskole, og har bl.a. været initiativtager til og leder af Fortælle Akademiets kurser på den nye ’Højskolen Mors’. Læs mere om Else på www.elsemathiassen.dk

Dette er ét ud af otte indlæg i serien ‘Grundtvigs kvinder’ – mød flere af kvinderne omkring Grundtvig her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.