Det Sidste Ord: At bo på grænsen

TEKST: ANKE SPOORENDONK, FORMAND FOR FORENINGEN NORDEN, SYDSLESVIG, OG FHV. MINISTER I SLESVIG-HOLSTEN, FOTO: LARS SALOMONSEN

Fra 2012 til 2017 var Sydslesvigsk Vælgerforening, det danske mindretals politiske parti, regeringsparti i Slesvig-Holsten. For første gang i SSV’s over 70’årige historie stod vi med det politiske ansvar for hele delstaten, og for første gang var der i Slesvig-Holsten en bred politisk
accept af, at mindretallet er en merværdi for hele samfundet. Regeringen var en koalitionsregering bestående af SPD, De Grønne og SSV, hvor jeg blev minister for områderne justits, kultur og Europa.

På det mere personlige plan var det dengang en stor glæde for mig, at jeg som kulturminister i Slesvig-Holsten kunne underskrive en  ansøgning til UNESCO om at gøre vikingebyen Hedeby og det historiske danske voldanlæg ved Dannevirke til en del af verdens kulturarv. De blev optaget på UNESCO’s liste i sommeren 2018 til stor jubel for fagfolk og andre på begge sider af den dansk-tyske grænse.

Samtidig ligger der en fin symbolik i, at arkæologerne for godt 10 år siden fandt den eneste åbning i Dannevirkeanlægget – porten til Europa, om man vil. Vi, der bor i det dansk-tyske grænseland – ’på grænsen’ så at sige – har op igennem historien lært, hvilke konsekvenser det har for os, når porten til Europa opleves som en barriere. For os er det helt afgørende, at ’porten’ er åben, og at dialogen om det dansk-tyske samarbejde føres så konkret som muligt. Visioner er vigtige, men politisk handling er eksistentiel, hvis vi ønsker at fremme en udvikling, som kommer hele det dansk-tyske grænseland til gode. ’At bo på grænsen’ er for os i grænselandet udtryk for en holdning til verden omkring os – ud fra en målsætning om, at både danske og tyske, flertal og mindretal vinder mest, når mobiliteten hen over grænsen fremmes, kulturmødet bliver et særligt kendemærke for det dansk-tyske samarbejde og erhvervsudviklingen bygger på, hvad der kommer hele regionen til gode. At vi i dag trods alt står et andet sted end for ti år siden, har SSV’s regeringsdeltagelse – selvbevidst sagt – haft en positiv indflydelse på.

Og alene af dén grund er det bittert, at den danske grænsekontrol har været fastholdt så længe, og at vi med coronaen som undskyldning fortsat tvinges til voldsomme bilkøer ved grænseovergangene. Det er dårlig symbolpolitik i en tid, hvor vi netop ikke har brug for at vende ryggen til hinanden.

 

Grundtvigsk Tidende 6/2020

Ordet er frit – Grundtvigsk Tidendes bagsideklumme ‘Det Sidste Ord’ skrives i 2020 på skift af Bodil Christensen, lektor i dansk på læreruddannelsen, UCN, Peter Svarre, forfatter og foredragsholder og Anke Spoorendonk, formand for Foreningen Norden Sydslesvig og fhv. minister i Slesvig-Holsten.

Læs tidligere bagsideklummer fra Grundtvigsk Tidende HER

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *