Ofte stillede spørgsmål

Find mere i Spørgekassen!

Kan jeg låne en bog om Grundtvig?

Grundtvig-Biblioteket har ikke udlån af bøger, men du er meget velkommen til at komme på biblioteket og se dig omkring. Mange af de titler, der står på biblioteket, kan hjemlånes via dit lokale bibliotek. Grundtvig-Biblioteket tilbyder i mindre omfang kopi/skan af ældre skrifter mod betaling.

Vil Grundtvig-Biblioteket have min morfars gamle Grundtvigbøger?

Biblioteket hører gerne fra dig, hvis du skal af med en samling ældre litteratur, der har med Grundtvig eller andre/andet i det grundtvigske landskab at gøre. Men da samlingen i forvejen er ganske righoldig, sorterer bibliotekaren med hård hånd i det tilbudte. Hvis biblioteket er interesseret i at modtage din bogsamling, skal du skrive under på at Grundtvig-Biblioteket må kassere bøgerne eller forære dem væk til andre efter bibliotekets skøn. Kontakt Grundtvig-Biblioteket på bibliotek@vartov.dk / 4193 9003.

Er det her et citat af Grundtvig?

“Hej – jeg hørte en stump af et P1-program på et tidspunkt, hvor det blev nævnt at »…Grundtvig et sted siger: ‘Ordet skaber det, det nævner’…«. Jeg har søgt forskellige steder, fordi jeg gerne vil vide lidt mere om hvad Grundtvig præcist har sagt, hvor det står skrevet, og hvor jeg kan finde- og læse kilden.”

citatsiden kan du finde mange af de kendte Grundtvigcitater og se hvor i Grundtvigs forfatterskab, citatet optræder. Ellers er du altid velkommen til at spørge Grundtvig-Biblioteket.

Ovennænvte citat stammer fra salmen “Vidunderligst af alt på jord”, hvor 3. strofe lyder:
Dets gåde er et Guddoms-ord,
som skaber, hvad det nævner,
som fylder dale trindt på jord
og klipperne udjævner.

Hvor skal jeg starte, hvis jeg vil læse Grundtvig?

Et godt sted at starte er en bog, der giver et generelt indblik i Grundtvigs forfatterskab, virke og betydning:

 1. Anders Holm: Grundtvig – en introduktion. Filo, 2018. 256 sider. Med udpluk af Grundtvigtekster til belysning af de områder, på hvilke Grundtvig har haft betydning: folkeoplysning, salmedigtning, politik mv. Med illustrationer og et kapitel om Grundtvigs virkningshistorie udenfor Danmark.
 2. Ebbe Kløvedal Reich: Solskin og lyn – Grundtvig og hans sang til livet. Forlaget Vartov, 2000, mange illustrationer, 248 sider. Fortælling om Grundtvigs liv, virke og betydning med udgangspunkt i hans salmer og sange.
 3. Helle Krogh Madsen og Lars Nymark Heilesen: Grundtvig – bliv klogere på livet med N.F.S. Grundtvig. Gyldendal, 2006, 67 sider, mange illustrationer, velegnet til undervisningsbrug. Gennemgang af vigtige temaer hos Grundtvig; det levende ord, den mageløse opdagelse, mennesket er ingen abe …
 4. Thorkild Borup-Jensen: N.F.S. Grundtvig – en kanonforfatter. Dansklærerforeningens Forlag, 2012, 72 sider, mange illustrationer, god til undervisning. Grundtvigske temaer; kærlighed, salmer, højskolen.

En biografi:

 1. Finn Abrahamamowitz: Grundtvig – Danmark til lykke. Høst og Søn, 2000, med senere optryk, 413 sider.
 2. Flemming Lundgreen-Nielsen: Forfatterportræt på Arkiv for Dansk Litteratur
 3. Ejnar Greve: Ad Grundtvigs veje – omkring 200 året for hans fødsel. Chr. Erichsen, 1981, mange illustrationer. “Billedbog” med ledsagende tekst.

Eller hvis du er interesseret i særlige områder i Grundtvigs forfatterskab:

Skole/pædagogik:

 1. Historisk Børne-Lærdom  (Historisk Børne-Lærdom af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Kjöbenhavn, 1829). Find bogen på Grundtvigs Værker her
 1. Skolen for Livet  (Skolen for Livet og Academiet i Soer – borgerlig betragtet af Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Historieskriver.Kjøbenhavn, 1838). Find bogen på Grundtvigs Værker her

Vær tålmodig, tryk på alle de “knapper” og muligheder, der er, og bliv overrasket over, hvor meget brugbart, du kan finde på sitet “Grundtvigs Værker”! Du kan læse Grundtvigs skrifter både i moderne tryk og i den oprindelige tryk med gotiske bogstaver.

Politik/samfund:

 1. Ove Korsgaard: N.F.S. Grundtvig – i serien Statskundskabens klassikere. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012, 114 sider. Med udpluk af centrale tekster af Grundtvig.

Kirke/religion:

 1. Haandbog i Grundtvigs Skrifter. Udvalg ved Ernst J. Borup og Frederik Schrøder. Bind 3 – Kirkelige Grundtanker. Hagerups Forlag, 1929-31. Et væld af uddrag af Grundtvigs skifter om religion, kirke og kristendom. Med emneregister.

Bd. 1 af Haandbog i Grundtvigs Skrifter har udvalg af Grundtvigs skoletanker (1929). Bd. 2 er tekstuddrag af Grundtvigs folkelige grundtanker (1930).

Find mere i Spørgekassen!