Skrifter af Grundtvig

Den Danske Nødvendighed. – I: Dannebrog – et Ugeblad for den Danske Forening, 1853, nr. 5

Reformationstaler: Grundtvigs taler til Luthers minde . Talerne findes i: N. F. S.Grundtvig: Kirkelige Leilighedstaler, 1877

Den levende Røst – Minde-Blade fra Vennemødet, 1863

Menneske-Livet, Var jeg en Stjerne, 1847

Minde om Nikolai Frederik Severin Grundtvigs Præstegjerning i Aaret 1821. – udgivet af N. W. T. Bondesen.  – Kjøbenhavn: C. A. Reitzel, 1874 (Grundtvigs prædikener fra Palmesøndag 1821 til Nytårsdag 1822): Del 1   Del 2

Til min egen Fru Marie – Godmorgen, Synet, De frelste Bøge, Fugleburet, Fruen på Rønnebæksholm. – 1852. Digtene findes i N.F.S. Grundtvigs Poetiske Skrifter, bd. 8, 1929

 

Find flere skrifter af Grundtvig her

 

Ill. Et af de sidste billeder af Grundtvig. Fotografi af Ad. Lønborg, 1872