Skrifter af Grundtvig

Den Danske Nødvendighed. – I: Dannebrog – et Ugeblad for den Danske Forening, 1853, nr. 5

Reformationstaler: Grundtvigs taler til Luthers minde . Talerne findes i: N. F. S.Grundtvig: Kirkelige Leilighedstaler, 1877

Den levende Røst – Minde-Blade fra Vennemødet, 1863

Minde om Nikolai Frederik Severin Grundtvigs Præstegjerning i Aaret 1821. – udgivet af N. W. T. Bondesen.  – Kjøbenhavn: C. A. Reitzel, 1874 (Grundtvigs prædikener fra Palmesøndag 1821 til Nytårsdag 1822): Del 1   Del 2

Til min egen Fru Marie – Godmorgen, Synet, De frelste Bøge, Fugleburet, Fruen på Rønnebæksholm. – 1852. Digtene findes i N.F.S. Grundtvigs Poetiske Skrifter, bd. 8, 1929

 

Find flere skrifter af Grundtvig her

 

Ill. Et af de sidste billeder af Grundtvig. Fotografi af Ad. Lønborg, 1872

OBS! På grund af regeringens nye tiltag mod smitte af coronavirus, har Vartov besluttet at aflyse alle kulturelle arrangementer i marts. Varer i butikken kan bestilles, men sendes først, når medarbejderne er tilbage i Vartov Luk