Specialer og andre afhandlinger

John W. Dyce: Menneske først – kristen så, First a human being, then a Christian … – 2006, Glasgow, Ph.d.

Johanne Marie Langkjær Fårup: Grundtvigs folkelighedsbegreb i historisk og nutidig belysning. – 2008

Synnøve S. Heggem: Kjærlighetens makt, maskerade og mosaikk. – 2005, Oslo, Doktorafhandling

Kalle Krüger Hansen: A.P. Berggreens fornyelse af den danske salme. – 2009, Bacheloropgave

Magnus Tøttrup: Skulle alt nu være folkeligt -En undersøgelse af Grundtvigs brug af populistiske diskurser. – Aarhus, Speciale Historie, Institut for Kultur og Samfund. – 2018

Maria Wiggers Pedersen: Svend Grundtvig som udgiver. – 2016, København. Speciale på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Svend Grundtvig som udgiver, bilag.

 

Mindre afhandlinger, artikler, taler

Jan Kløvstad: Viggo Ullmann 170 år – om det grundtvigske i Norge

 

Ill. Det tidligste billede af Grundtvig fra 1820. Opr. malet af C. F. Christensen. Foto: LL, fra Grundtvigs Mindestuer