fbpx

Specialer og andre afhandlinger

John W. Dyce: Menneske først – kristen så, First a human being, then a Christian … – Glasgow, 2006, ph.d. afhandling

Johanne Marie Langkjær Fårup: Grundtvigs folkelighedsbegreb i historisk og nutidig belysning. – Aarhus, 2008. Speciale, teologi

Synnøve S. Heggem: Kjærlighetens makt, maskerade og mosaikk. – Oslo, 2005, doktorafhandling

Kalle Krüger Hansen: A.P. Berggreens fornyelse af den danske salme. – 2009, bacheloropgave

Ridder-Jensen, Gorm: Menneske først og sidst – en værdighedsteoretisk undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs menneskesyn. – København, 2019. Speciale i Kirke- og Teologihistorie.

Magnus Tøttrup: Skulle alt nu være folkeligt -En undersøgelse af Grundtvigs brug af populistiske diskurser. – Aarhus, 2018. Speciale, Historie, Institut for Kultur og Samfund.

Maria Wiggers Pedersen: Svend Grundtvig som udgiver. – København, 2016. Speciale på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Svend Grundtvig som udgiver, bilag.

 

Mindre afhandlinger, artikler, taler

Jan Kløvstad: Ild, begeistring og varme – Viggo Ullmann
Om det grundtvigske i Norge, tale på Agder Vitenskapsakademi, 25. april 2019

 

Ill. Det tidligste billede af Grundtvig fra 1820. Opr. malet af C. F. Christensen. Foto: LL, fra Grundtvigs Mindestuer