Kontakt redaktionen

 

Dansk Kirketidende
Vartov
Farvergade 27
1463 København K
Ansvarshavende Redaktør
Ingrid Ank
Tlf. 4193 9008

Vil du skrive et indlæg? 

Redaktionen modtager gerne indlæg til Dansk Kirketidende. Artikler til Dansk Kirketidende skal holde sig inden for et af tre formater:

  1. a) 11.000 anslag inkl. mellemrum
    b) 5.500 anslag inkl. mellemrum eller
    c) 2.800 anslag inkl. mellemrum.

Skribenter bedes medsende et foto af sig selv og er derudover velkommen til at foreslå / medsende øvrigt billedmateriale til artiklen. Skribenten giver i udgangspunktet tilladelse til, at artikler, der udgives i Dansk Kirketidende, også må vises på Dansk Kirketidendes hjemmeside. Såfremt dette ikke ønskes, skal skribenten gøre særskilt opmærksom herpå.

Artikler og indlæg kan sendes til redaktionen pr. mail til redaktør Ingrid Ank.

Herunder ses deadlines for bidrag i Dansk Kirketidende 2018.

NR. Deadline Udkommer
1 2. januar 18. januar
2 29. januar 15. februar
3 5. marts 22. marts
4 3. april 19. april
5 30 april 17. maj
6 4. juni 21. juni
7 6. august 23. august
8 3. september 20. september
9 1. oktober 18. oktober
10 29. oktober 15. november
11 3. december 20. december