Kontakt redaktionen

 

Dansk Kirketidende
Vartov
Farvergade 27
1463 København K
Ansvarshavende Redaktør
Ingrid Ank
Tlf. 4193 9008

Vil du skrive et indlæg? 

Redaktionen modtager gerne indlæg til Dansk Kirketidende. Artikler til Dansk Kirketidende skal holde sig inden for ét af tre formater:

a) 11.000 anslag inkl. mellemrum
b) 5.500 anslag inkl. mellemrum
c) 2.800 anslag inkl. mellemrum

Skribenter bedes medsende et foto af sig selv i høj opløsning og er derudover velkommen til at foreslå / medsende øvrigt billedmateriale til artiklen. Skribenten giver i udgangspunktet tilladelse til, at artikler, der udgives i Dansk Kirketidende, også må vises på Dansk Kirketidendes hjemmeside. Såfremt dette ikke ønskes, skal skribenten gøre særskilt opmærksom herpå.

Artikler og indlæg kan sendes til redaktionen pr. mail til redaktør Ingrid Ank.

Herunder ses deadlines for bidrag i Dansk Kirketidende 2019.

NR. Deadline Udkommer
1 7. januar 24. januar
2 28. januar 14. februar
3 4. marts 21. marts
4 1. april 18. april
5 6. maj 23. maj
6 10. juni 27. juni
7 5. august 22. august
8 2. september 19. september
9 30. september 17. oktober
10 4. november 21. november
11 2. december 19. december