fbpx

Midtbanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvori består et kristent menneskes frihed?

Alle går ind for frihed. Ingen er imod den. Alligevel lader der til at være ’udbredt uenighed’ om, hvad der sætter os fri, hvad og hvem der står i vejen for friheden – og hvad vi som frie bliver fri til.

Er frihedskamp en identitetskamp? Eller er kampen for identitet og anerkendelse i virkeligheden en vej til forstærkelse af konflikt og vold? Kan det lade sig gøre at blive mere frie sammen – som mennesker og ind i det fælles samfund? Og hvad er det (mon) filosoffen Hegel peger på, når han peger på religionen (nærmere bestemt den kristne, protestantiske) som frisættende?

Dette vil vi drøfte på Den grundtvigske midtbane den 8. november 2021 med afsæt i oplæg af hhv. dr.theol. Niels Grønkjær og Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen:

 

Dr.theol. og fhv. valgmenighedspræst Niels Grønkjær:

Hegel – Frihed i fællesskab

Udlandsredaktør på Weekendavisen Anna Libak:

Værdikampen raser- Helte og skurke i dagens samfund

 

Tid: Mandag den 8/11 kl. 16-20.30

Sted: Odense Valgmenighedskirke, Dronningensgade 1, 5000 Odense C

Pris: 100 kr. (prisen er inkl. aftensmad)

Tilmelding på www.grundtvig.dk

Frist for tilmelding: 1. november 2021

 

 

  • Den grundtvigske midtbane – et netværk for præster og andre interesserede

Den grundtvigske midtbane er et netværk for præster og andre interesserede, hvor temaer med relevans for teologi, kirke og samfund bliver bragt i spil til fælles drøftelse og inspiration. Målet med møderne er, at man går klogere derfra, og det er ikke et krav, at man aldrig skifter mening.

Møderne finder sted ca. to gange om året (forår og efterår) og som oftest i Odense. De arrangeres af Johanne Langkjær Fårup (sognepræst i Middelfart), Asta Gyldenkærne (sognepræst i Ishøj) og Ingrid Ank (leder af Grundtvig-Akademiet)

Skriv til Liselotte Larsen (bibliotekar, Grundtvig-Biblioteket) på bibliotek@vartov.dk, hvis du vil holdes orienteret om kommende møder eller har forslag til temaer.

_____________________________________________

TIDLIGERE TEMAER