Midtbanen

Den grundtvigske midtbane – et netværk for præster og andre interesserede

Den grundtvigske midtbane er et netværk for præster og andre interesserede, hvor temaer med relevans for teologi, kirke og samfund bliver bragt i spil til fælles drøftelse og inspiration. Målet med møderne er, at man går klogere derfra, og det er ikke et krav, at man aldrig skifter mening.

Møderne finder sted ca. to gange om året (forår og efterår) og som oftest i Odense. De arrangeres af Johanne Langkjær Fårup (sognepræst i Middelfart), Asta Gyldenkærne (sognepræst i Ishøj) og Ingrid Ank (leder af Grundtvig-Akademiet)

Skriv til Liselotte Larsen (bibliotekar, Grundtvig-Biblioteket) på ll@vartov.dk, hvis du vil holdes orienteret om kommende møder eller har forslag til temaer.

 

SENESTE MØDE PÅ MIDTBANEN: VELSIGNET KØLIGHED? (1/10 2018)

Er kirken et fællesskab, der skaber nærvær, tryghed og varme i en hård og kold verden? Eller er kirken ikke i sig selv et fællesskab, men et sted hvorfra du sendes ud i den verden, der både er barsk og skøn og krævende?

Sagt på en anden måde: Er kristendommen en frelsesreligion eller en velsignelsesreligion – eller hvori består spændingen i kristendommen mellem frelse og velsignelse? Og hvad betyder det for den måde, hvorpå vi taler om dåb, nadver og gudstjeneste og om folkekirkens rolle og opgave?

Hør om og diskuter dette med professor Hans Jørgen Lundager Jensen, sognepræst Maria Louise Odgaard Møller og sognepræst Morten Thaysen på ’Den grundtvigske midtbane’ den 1. oktober.

Program

9.30-9.45: morgenbrød og kaffe, sang, velkomst

9.45-10.15: Kristendommen som frelsesreligion – v. Hans Jørgen Lundager Jensen

10.20-10.40: Hold folkekirken kølig! – v. Morten Thaysen

Drøftelse

Kort pause

11.10-11.40: Kristendommen som velsignelsesreligion – v. Han Jørgen Lundager Jensen

11.45-12.05: Dåben er ikke varm tryghed, men frelse – v. Maria Louise Odgaard Møller

Drøftelse

12.30: Frokost

 

TIDLIGERE TEMAER