Midtbanen

Den grundtvigske midtbane – et netværk for præster og andre interesserede

Den grundtvigske midtbane er et netværk for præster og andre interesserede, hvor temaer med relevans for teologi, kirke og samfund bliver bragt i spil til fælles drøftelse og inspiration. Målet med møderne er, at man går klogere derfra, og det er ikke et krav, at man aldrig skifter mening.

Møderne finder sted ca. to gange om året (forår og efterår) og som oftest i Odense. De arrangeres af Johanne Langkjær Fårup (sognepræst i Middelfart), Asta Gyldenkærne (sognepræst i Ishøj) og Ingrid Ank (leder af Grundtvig-Akademiet)

Skriv til Liselotte Larsen (bibliotekar, Grundtvig-Biblioteket) på ll@vartov.dk, hvis du vil holdes orienteret om kommende møder eller har forslag til temaer.

 

NÆSTE MØDE PÅ MIDTBANEN: Syndermennesket

18. november 2019

”Synder! Adam! Hvor er du?” synger vi med Grundtvig (Tag det sorte kors fra graven), og synd er hos Grundtvig et menneskeligt grundvilkår, som nærmest goes without saying og som han derfor heller ikke udfolder i nævneværdig grad – i modsætning til fx hans beskrivelse af mennesket som bærer af ånd. Spørgsmålet er imidlertid, om man kan komme tættere på Grundtvigs forståelse af ’syndermennesket’ eller på, hvad synd er i Grundtvigs teologi og antropologi.

Dette vil lektor Anders Holm (Teologi, Københavns Universitet) forsøge at gøre på Den grundtvigske midtbane den 18. november 2019. Oplægget vil blive sat i perspektiv af lektor dr.phil. Søren Fauth (Tysk, Aarhus Universitet), der udfolder tanken om ’en negativ antropologi’ med afsæt i filosoffen Arthur Schopenhauer, herunder i hvilken forstand en negativ antropologi kan være frisættende.

Oplæggene lægger op til en fælles drøftelse.

_____________________________________________

Program

10-10.15: morgenbrød og kaffe, sang, velkomst

10.15: Syndermennesket hos Grundtvig v. lektor Anders Holm

11.15: Negativ antropologi hos Schopenhauer v. lektor, dr.phil. Søren Fauth

Fælles diskussion

12.30: Frokost

_____________________________________________

Oplægsholdere

Anders Holm, lektor i systematisk teologi, Teologi, Københavns Universitet

Søren Fauth, lektor dr.phil., Tysk, Aarhus Universitet

_____________________________________________

Sted: Odense Valgmenighedskirke, Dronningensgade 1, 5000 Odense C

Tid: Mandag den 18. november 2019 kl. 10-13

Pris: 75 kr. (prisen er inkl. kaffe, brød og frokost)
Tilmeldingsfrist: 13. november 2019 – køb billet her.

Arrangør: Den grundtvigske midtbane

For mere information kontakt:
Akademileder Ingrid Ank: ia@vartov.dk
Sognepræst Johanne Langkjær Fårup: JMF@KM.dk
Sognepræst Asta Gyldenkærne: agy@km.dk

_____________________________________________

TIDLIGERE TEMAER