Det Sidste Ord: Mindeår

TEKST: ANKE SPOORENDONK, FORMAND FOR FORENINGEN NORDEN, SYDSLESVIG, OG FHV. MINISTER I SLESVIG-HOLSTEN, FOTO: LARS SALOMONSEN

Her i 2020 er der to årstsal, som har eksistentiel betydning for os. Det er årstallene 1920 og 1945. Med folkeafstemningen i 1920 blev Nordslesvig genforenet med Danmark. Samtidig fik vi den grænse, vi har i dag: En demokratisk legitimeret grænse, fastlagt ved en folkeafstemning efter princippet om folkenes selvbestemmelsesret.

Nordslesvigs genforening med Danmark betød modsat, at der opstod et dansk mindretal i Sydslesvig. De danske syd for den nye grænse besluttede i 1920 at oprette danske skoler, organisere et dansk kirke- og foreningsliv og forsøge at leve så dansk som muligt i en tysk hverdag. Mindretallet var ikke stærkt, flertallet bekendte sig til en fremtid i et tysk fællesskab. Men i 1945 måtte mange af dem erkende, at deres håb om en demokratisk fremtid var blevet gjort til skamme ved nazisternes magtovertagelse i 1933. I stedet fik de nazidiktaturet og 2. Verdenskrig. Mange søgte ind i det danske mindretal og fik et nyt hjemsted dér, men oplevede så også i 1950’erne en politisk konfrontationskurs over for mindretallet, som varede ved indtil 1955, hvor vi med de såkaldte Bonn-København-erklæringer fik et nyt fundament for en fredelig udvikling i forholdet mellem flertal og mindretal i Sydslesvig.

I år markerer vi dog ikke blot 100 året for genforeningen; 75 året for koncentrationslejren Auschwitz’ befrielse gør 2020 til et særligt mindeår. Årsdagen minder os om, at nazisternes ufattelige rædsler ikke blev begået af imaginære monstre, men af mennesker. Vi bliver mindet om, at vi uden Tysklands og Europas befrielse fra nazismen slet ingen fremtid ville have haft. I dag ved vi, at vi må stå vagt om vores demokrati. Vi kan ikke lade stå til, når højreradikale paroler brøles ud, det være sig syd eller nord for grænsen eller andre steder i Europa. Vi er de mange, det bør vi vise hver gang, der er brug for det. Vender vi det døve øre til, håner vi i sidste ende mindet om de millioner af mennesker, som måtte lade livet i nazitidens koncentrationslejre.


Grundtvigsk Tidende
2/2020

Ordet er frit – Grundtvigsk Tidendes bagsideklumme ‘Det Sidste Ord’ skrives i 2020 på skift af Bodil Christensen, lektor i dansk på læreruddannelsen, UCN, Peter Svarre, forfatter og foredragsholder og Anke Spoorendonk, formand for Foreningen Norden Sydslesvig og fhv. minister i Slesvig-Holsten.

Læs tidligere bagsideklummer fra Grundtvigsk Tidende HER

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *