Grundtvigsk Forums årsmøde 2018

Grundtvigsk Forums årsmøde fandt sted i København fredag d. 26. oktober kl. 14.00 til lørdag d. 27. oktober kl. 14.00.

Program Årsmøde 2018

DOWNLOAD PROGRAM

Fredag den 26. oktober

14.00 – 15.00     Tilbud om aktiviteter i København:

  • På gåtur med Grundtvig med start ved Borchs Kollegium v. Ingrid Ank
  • Rundvisning i Folketinget v. Daniel Toft Jakobsen og Karen Klint
  • Rundvisning i Middelaldersamlingen på Nationalmuseet v. Poul Grinder-Hansen

15.00 – 15.45     Kaffe, kage og indskrivning på Johan Borups Højskole
15.45 – 16.00     Velkomst v. Bjørn Bredal, forstander for Johan Borups Højskole og koncert v. højskolens kor
16.00 – 16.15     Velkomst v. Kirsten M. Andersen, formand for Grundtvigsk Forum
16.15 – 17.00     Årsmødetale v. Lea Korsgaard, chefredaktør for Zetland
17.00 – 17.15     Pause
17.15 – 18.45     Generalforsamling ifølge vedtægterne for Grundtvigsk Forum

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning

19.00 – 20.00    Aftensmad i Vartov
20.15 – 21.15    Generalforsamling fortsat på Johan Borups Højskole

Drøftelse og debat om formandens mundtlige og skriftlige beretning

4. Behandling af forslag til beslutning, herunder indkomne forslag
a. Styrelsens forslag til vedtægtsændringer
5. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Herunder meddelelse om styrelsens fastsættelse af årsbidrag for 2019
6. Foreningens budget og planer forelægges til orientering

21.30 – 21.50    Billedhugger, Laila Westergaard fortæller om vandkunsten ’Kilden i Vartov’
21.50 – 01.00    Samvær m. natmad og bar på Johan Borups Højskole

Lørdag den 27. oktober

09.00 – 10.00    Gudstjeneste i Vartov Kirke v. prædikant Else Hviid, præst i Kastelskirken, Østerbro
10.00 – 10.30    Kaffe på Vartov
10.30 – 12.45    Genoptagelse af generalforsamlingen i Vartovs Store Sal

7. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er: formand Kirsten M. Andersen (villig til genvalg), Karen Bjerre Madsen (genopstiller ikke), Morten Thaysen (villig til genvalg), Jørgen Anker Jørgensen (genopstiller ikke), Alexander von Oettingen (genopstiller ikke), Birgitte Møldrup (villig til genvalg) og Erik Lindsø (genopstiller ikke)

Under stemmeoptællingen overrækkes N.F.S. Grundtvigs Pris v. leder af Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank

8. Valg af revisor
9. Orientering om årsmøde 2019
10. Evt.

12.45 – 13.00 Afrunding af årsmødet
13.00 – 14.00 Frokost på Vartov og afrejse

 

Har du spørgsmål til program eller tilmelding, kan du kontakte Marie Støvring på ms@vartov.dk

 

Aktiviteter

På gåtur med Grundtvig v. Ingrid Ank

På turen er der mulighed for at sætte sine fødder på lige præcis dét sted, hvor tilhørerne til Grundtvigs Mands Minde-forelæsninger spontant brød ud i sang og dermed indledte den danske fællessangstradition. Og på lige præcis dét sted, hvor folkeoptoget den 23. marts 1848 gik mod Christiansborg med krav til kongen om en fri forfatning – mens Grundtvig stod oppe i sin lejlighed og kiggede ned på optoget (og altså ikke deltog!). Og på lige præcis det sted, hvor enkedronning Caroline Amalie havde sin faste plads i kirken i Vartov, når Grundtvig holdt sine prædikener, og hvor mange af hans salmer blev afsunget for første gang.

Mødested: Kl. 14.00 ved indgangen til Borchs Kollegium

Borchs Kollegium
Store Kannikestræde 12
1169 København

 

Rundvisning i Folketinget v. Daniel Toft Jakobsen og Karen Klint

I anledningen af årsmødet er der mulighed for at få en personlig rundvisning i Folketinget af to medlemmer af Folketinget for Socialdemokratiet. Den ene er Daniel Toft Jakobsen, der for nylig har været med til at stifte Foreningen Åndsfrihed. Tøv ikke med at spørge ind til hans spændende perspektiver på dette. Karen Klint er kirkeordfører og Etisk-Råd-ordfører for Socialdemokratiet. Derudover har hun altid været og er stadig engageret i en lang række lokale bestyrelser. Karen og Daniel er begge gode venner af Vartov og Grundtvigsk Forum, og de glæder sig til at vise jer rundt.

Mødested: Kl. 14.00 ved Folketingets besøgsindgang ved den store trappe i Rigsdagsgården

Christiansborg
Prins Jørgens Gård 1
1218 København

 

Rundvisning på Nationalmuseet v. Poul Grinder-Hansen

Poul Grinder-Hansen er uddannet cand.mag. i historie og er i dag museumsinspektør og seniorforsker ved Nationalmuseet. I anledningen af årsmødet giver han en personlig rundvisning på Nationalmuseet i den udstilling, han kender allerbedst: Middelalderudstillingen. Han har skrevet adskillige bøger om middelalderen bl.a. bogen Danmarks middelalder og renæssance. Med udgangspunkt i temaerne tro og folketro vil han forsøge at gøre os klogere på, hvad man troede på i Middelalderen, hvilken placering kirken havde i samfundet, og hvilken rolle Gud spillede for folket.

Mødested: Kl. 14.00 i forhallen på Nationalmuseet

Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1471 København K