secretgarden-photocase.de

Engle

Engle i Bibelen

Bibelen handler om Guds forhold til verden. Gud griber igen og igen ind i verdens gang, og en af måderne er at sende en engel. Ordet engel er afledt af det græske ángelos. Det betyder ”budbringer” og svarer til det hebraiske ord mal’āk. Englene hører hjemme i himlen, og som budbringere skal de give mennesker besked om, hvad Gud har besluttet.

En engel kan fx blive sendt til en kvinde for at fortælle, at hun skal få et helt særligt barn. I Dommerbogen får den kommende mor til Samson besøg af en engel (Dom 13,3-5), ligesom det sker for Jesu mor (Luk 1,26-38). Det er også en engel, der befaler Abraham ikke at ofre sin søn Isak (1 Mos 22,11-12).

Engle kan desuden optræde som hjælpere. Engle tager sig af den sultne profet Elias efter styrkeprøven på Karmels bjerg (1 Kong 19,5-6), ligesom de sørger for den fastende Jesus efter fristelsen i ørkenen (Matt 4,11). Skytsengle drager omsorg for de små børn (Matt 18,10), og også Israels folk har en særlig skytsengel, Mikael (Dan 10,13).

Oprindelig hørte også Satan hjemme i himlen som en af gudssønnerne (Job 1,6). Men Jesus fortæller sine disciple, at han så ”Satan falde ned fra himlen som et lyn” (Luk 10,18). Derfor står der nu kamp mellem Gud og Satan. I Johannes’ Åbenbaring kulminerer kampen. Englene blæser i domsbasunerne (Åb 8-11), og sammen med Mikael angriber de Satan og hans engle for at gøre det af med dem (Åb 12,7-8).

Engle er først og fremmest budbringere, og selv om de bor i himlen, er de skildret som mennesker (jf. 1 Mos 18-19). I fortællingen om Jakobs drøm bruger de da også en stige for at komme frem og tilbage mellem himmel og jord (1 Mos 28,12). Men i tidens løb er englene blevet udstyret med vinger. Formentlig er der sket en sammenblanding af englene og de keruber, hvis vinger er spredt ud over Pagtens Ark (2 Mos 25,20; se også seraferne i  Es 6). Og når man forestiller sig englene med vinger, bliver det tydeligt, at de skal kunne bevæge sig fra himmel til jord og gøre alt det, som Gud befaler dem.

Bibelen taler om engle, men hvordan skal vi moderne mennesker forholde os til dem? Det bibelske sprog er på mange måder et billedsprog. Gud er anderledes end os, derfor kan vi kun beskrive Gud og hans verden i billeder. Med til Guds måde at gribe ind i verden på hører hans sendebud, englene. ”Guds engle er så mange slags” hedder det i en af Grundtvigs salmer (DDS 655). Og den form for engle, de fleste af os oplever, kommer til os i form af andre mennesker, der på Guds vegne hjælper og støtter os og dermed videregiver Guds kærlighedsbudskab.

Kirsten Nielsen, dr.theol, professor emeritus