fbpx

Samtalekort

Sæt gang i samtalen med samtalekort – lav din egen samtalesalon

Teolog og højskoleforstander Hal Koch (1904-1963) var bannerfører for samtaledemokratiet. For Koch var demokratiet nemlig ikke bare en styreform men en livsform – og han mente, at selve demokratiets væsen består i, at vi rent faktisk taler sammen:

”Demokratiets Væsen beror paa, at man mødes og tales ved, at man gennem Samtaler naar til en bedre og rimeligere Forstaaelse og derudfra formaar at træffe en Afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt Person eller Klasse, men som tager billigt Hensyn til Helheden.” Hal Kochs i debatindlægget Ordet eller Sværdet, bragt i Berlingske Aftenavis (1945)

Men hvad skal vi så tale om? Det giver vi i Grundtvigsk Forum vores bud på med en række samtalekort.

Ideen med samtalekortene er at inspirere til samtaler og nye perspektiver på emner, der rør sig i tiden. Samtalekortene kan bruges i mange forskellige sammenhænge: i de ældste klasser i folkeskolen, på arbejdspladsen, i foreninger, på gåturen, hjemme i stuen – ja, hvor end du mødes med andre mennesker.

I hver sæt samtalekort gemmer sig 32-36 forskellige udsagn og spørgsmål, der udforsker hver sit overordnede tema. De lægger op til en samtale om de store, de nære, de svære og de kantede spørgsmål i livet.

Sådan kommer du i gang med en samtalesalon:

  • Bryg en kande kaffe eller skænk et koldt glas et-eller-andet
  • Lav grupper af 3-4 personer
  • Træk på skift et kort
  • Læs kortet op for hinanden og lad spørgsmålene inspirere jeres samtale
  • Lyt, spørg og giv endelig plads til undren
  • Gå videre til næste kort når det passer jer

God fornøjelse med din samtalesalon!

Samtalekort kan bestilles i Grundtvigs Butik HER.

I 2021 udforsker samtalekortene emnerne ensomhed og fællesskab

Andre samtalekort

Kloden kalder Hvordan forestiller du dig det gode liv i lyset af klimaforandringerne? Hvad giver dig håb? Hvor forpligtet er vi på hinanden? Hvad kunne du tænke dig at ændre? Hvad skal et demokratisk samfund kunne i en verden, der kræver hurtig handling?
32 samtalekort om nogle af de spørgsmål, der kalder på os, når vi forholder os til en verden med klimaforandringer.

Kort om gudstjenesten Hvem skal egentlig bestemme, hvordan gudstjenesterne i folkekirken skal foregå, og hvad der skal siges? Præsten, biskoppen, dronningen, kirkegængerne – eller dem, der ikke kommer, men måske egentlig gerne ville?
31 samtalekort om gudstjeneste, dåb og nadver og om, hvem der skal bestemme og hvor vigtigt det er, at gudstjenesten i Skagen og Skælskør ligner hinanden. Kortene er støttet af Landsforeningen af Menighedsråd og Folkekirkens biskopper.

EU – hvor skal vi hen? Hvordan forestiller du dig fremtidens Europa? 32 forskellige samtalekort om samarbejde, suverænitet, tilhørsforhold og demokrati i EU. Kortene er lavet i et samarbejde med Europabevægelsen i anledning af Europa-Parlamentsvalget 2019.