fbpx

Søndagslæsning

“Søndagslæsning” udkom første gang i 1899, som kvartalsskrift, et lille grundtvigsk opbyggeligt skrift – og det udkommer fortsat, nu ugentligt og på nettet. “Søndagslæsning” indeholder en ugentlig prædiken samt lejlighedsvis taler til vielse, konfirmation og begravelse.

Historien om “Søndagslæsning”

“Kunne den grundtvigske retning ikke udgive et ganske billigt opbyggeligt ugeblad?” Med dette spørgsmål blev pastor Monrad i Marmorkirken i slutningen af 1890’erne passet op af en anset københavnsk borger.
Monrad var i forvejen redaktør af Dansk Kirketidende og kunne ikke selv påtage sig opgaven, men han fik den unge teologiske kandidat L.J. Laursen, kapellan ved Immanuelskirken og senere præst i Vejstrup, til at påtage sig opgaven – og “Søndagslæsning” udkom for første gang i 1899. Ikke som ugeblad men som kvartalsskrift. Og det gik godt, 10 år senere har bladet 12.000 læsere, og fik også aflæggeren “Glædelig jul”, som er udkommet siden 1903 og stadig udkommer.

Kort om “Søndagslæsning”

Redaktører: Sognepræst Adam Garff, Gentofte (adg@km.dk) og sognepræst Andreas Riis Damgaard, Hillerød (ard@km.dk).

Adam Garff og Andreas Riis Damgaard

“Søndagslæsning” udkommer hver mandag på www.grundtvig.dk med prædiken til den følgende søndag – og lejlighedsvis lejlighedstaler. I forbindelse med jul, påske og sommerferie udgives “Søndagslæsning” dog med flere prædikener samtidig.

Prædikerne leveres af et bredt udsnit af danske præster. Har du et tip til gode prædikanter, så send gerne en mail til en af redaktørerne.

Det er gratis at tilmelde sig Søndagslæsning

Tilmeld dig Søndagslæsning her


Fornavn
Efternavn


Seneste prædikener til Søndagslæsning

2. tekstrække, 2021/ 2022

6. søndag efter påske
Kristi himmelfarts dag
5. søndag efter påske
4. søndag efter påske
Bededag
3. søndag efter påske
2. søndag efter påske
1. søndag efter påske
Anden påskedag
Påskedag
Langfredag
Skærtorsdag
Palmesøndag
Mariæ bebudelses dag
Midfaste
3. søndag i fasten
2. søndag i fasten
1. søndag i fasten
Fastelavn
Søndag seksagesima
Søndag septuagesima
Sidste søndag efter helligtrekonger
4. søndag efter helligtrekonger
3. søndag efter helligtrekonger
2. søndag efter helligtrekonger
1. søndag efter helligtrekonger
Helligtrekongers søndag
Nytårsdag
Anden juledag
Juledag
Juleaften
4. søndag i advent
3. søndag i advent
2. søndag i advent
1. søndag i advent