fbpx

En god prædiken – og hvad jeg læser, når jeg slår benene op

Velkommen til to nye redaktører af Søndagslæsning

Adam Garff og Andreas Riis Damgaard

Adam Garff og Andreas Riis Damgaard er de to nye redaktører af Søndagslæsning. De er sognepræster i henholdsvis Gentofte Kirke og Præstevang Kirke i Hillerød

Her svarer de på otte (vel)oplagte spørgsmål:

1. En god prædiken skal først og fremmest tale til…
Adam: … Ånden. Den skal tale til den ånd, ethvert menneske rummer, og som indimellem er i stand til at hæve os op over kødet og dagligdagen. Og så skal den trøste.

Andreas: … menigheden, hvor den skal udfolde den pågældende søndags læsninger, så det vækker tro, eftertanke, trøst og frimodighed.

 

2. Mit blik bliver tomt, og mine tanker vandrer hen til søndagsfrokosten når en prædiken…
Adam: … ikke har nogen retning eller omvendt har alt for mange.

Andreas: … flyder over med oplistninger af dagligdagssituationer, sådan at prædikanten kommer til at skygge for evangeliet og stå i vejen for forkyndelsen.

3. En prædiken har hvilken plads i forhold til resten af gudstjenesten…
Adam: … den opbyggelige plads, hvor ordet til morgendagen skal lyde til høj og lav.

Andreas: Den er gudstjenestens centrum, der puster nyt liv ind i sakramenterne på hver side – dåb og nadver.

4. Jeg bliver fanget ind af en prædiken når…
Adam: … man lige sad og følte sig sikker på, hvor det førte hen, og prædikanten så tager fusen på tilhørerne.

Andreas: … forkyndelse, udlægning og form snor sig sammen, og når man kommer hjem med noget at tænke videre over.

5. En prædiken har kvalitet når…
Adam: … man kan mærke, at evangelieteksten har anfægtet og hjemsøgt og provokeret prædikanten helt frem til søndag formiddag.

Andreas: … den formår at forkynde og oversætte evangeliet på en vedkommende måde, uden at give køb på traditionen eller fastfryse udlægningen af skriften.

6. En del præster holder prædikener uden manuskript (deres prædikener kommer jo så ikke med i Søndagslæsning) – hvad er forholdet mellem det skrevne og det levende ord…
Adam: … det skrevne ord kan overstreges igen og igen; det er straks mere vanskeligt med det levende ord.

Andreas: … Man må aldrig læse en prædiken højt, den skal altid holdes. En prædiken skal altid stå i spændingsfeltet mellem det levende og det skrevne ord, og må aldrig falde til en side.

7. Hvilken teolog har betydet mest for dig?
Adam: Øh én!? Paulus-Augustin-Aquinas-Bonaventura-Luther-Hegel-Grundtvig-Kierkegaard-Barth-Bonhoeffer-Prenter-Kemp-Garff. Alle dem, og mange flere til. Kær teolog har mange navne.

Andreas: Ud over det evangelisk-lutherske triumvirat: Luther, Kierkegaard og Grundtvig, må det være den gammeltestamentlige ekseget Gerhard von Rad.

8. Hvad læser du, når slår benene op?
Adam: I øjeblikket: Gregor von Rezzori, Blomster i sneen. Ellers dansk lyrik fra Kingo til Caspar Eric.

Andreas: Jeg holder meget af Evelyn Waughs forfatterskab. Derudover klassikere af Dostojevskij, Stefan Zweig, Joseph Roth, nyere litteratur såsom Michel Houellebecq, og stort set alt hvad forlaget Sidste Århundrede udgiver.

 

Adam Garff (født 1990), sognepræst i Gentofte Kirke, Gentofte Provsti.
Cand.theol. fra KU (med uddannelsesophold på Heythrop College, London og Humboldt-Universität, Berlin)

Andreas Riis Damgaard (født 1991), sognepræst i Præstevang Kirke, Hillerød Provsti. Cand.theol. fra KU (med uddannelsesophold på Heythrop College, University of London, Universität Heidelberg, Collège de France)