fbpx

Frederiksberg Kirke

Grundtvig i Frederiksberg Kirke

Grundtvig var i 1810 blevet kapellan hos sin aldrende far, Johan Grundtvig, i Udby Kirke. Den 5. januar 1813 døde faderen, og Grundtvig vendte tilbage til hovedstaden, fordi Kancelliet havde ladet ham vide, at han ikke kunne regne med at overtage præsteembedet i Udby.

Grundtvig gæsteprædikede derefter i forskellige københavnske kirker, og ytrede sig her i kraftige vendinger om behovet for en ny reformation af kirken og troen i Danmark. Det gav ham mange modstandere i det københavnske præsteskab – især efter en polemisk tale ved et stort præstemøde i Roskilde i efteråret 1814.

Frederiksberg Kirke

Han søgte mange præstestillinger, men fik afslag hver gang. Man fandt ham for stridbar til et præsteembede. En af de få præster, der turde låne Grundtvig en prædikestol, var præsten Frechland ved Frederiksberg Kirke. Anden juledag 1815 havde han bedt Grundtvig om at holde gæsteprædiken. Kirken var fuld, og Grundtvig sluttede sin prædiken ved højtideligt at bekendtgøre, at det var uigenkaldeligt sidste gang, han stod på en prædikestol i hovedstaden, så længe han ikke havde et kald.

Kontaktoplysninger

Frederiksberg Kirkes kontor
Pile Allé 3, 1. th.
2000 Frederiksberg
kirkekontoret@frederiksbergkirke.info
Hjemmeside
tlf. 33 21 39 37

Udgivelser/folder

Der ligger en gratis folder om kirken i våbenhuset.

Seværdigheder

Mange af personerne med relation til Bakkehuset ligger begravet på Frederiksberg Kirkegård – flere af dem lige ved indgangen til kirken. Mindeplade for Oehlenschläger inde i kirken (til venstre for alteret – se foto). Oehlenschläger er døbt, konfirmeret og begravet i Frederiksberg Kirke.

Seværdigheder i nærheden

Bakkehusmuseet
Frederiksberg Have og Søndermarken

– af sognepræst Helle Krogh Madsen