fbpx

Grundtvigs Mindestuer

Grundtvigs Mindestuer i Udby. Foto: Henning Nielsen

Grundtvig i Udby

Grundtvig blev født i Udby præstegård 8. september 1783. Han tilbragte her sin barndom indtil han fyldte 9 år og blev sendt til Thyregod for at gå i skole hos Laurids Feld. Hushjælpen i præstegården, Malene Jensdatter, vakte Grundtvigs interesse for det sjællandske sprog, sagn og historier.

I 1811-13 var Grundtvig kapellan hos faderen og boede i de rum, der nu er indrettet som mindestuer.

Seværdigheder

Grundtvigs bibel, en foræring fra Constance Leth mens han var huslærer på Egeløkke. Møbler mv. fra Grundtvigs hjem, personlige effekter.

Der er opstillet bænke og borde til medbragt forplejning.

Udgivelser/folder
Folder om stedet og Grundtvig, 10 kr.

 

Grundtvigs Mindestuer
Pasmergårdsvej 13
4750 Lundby

Hjemmeside

Sæson 1. juni til 15. september
Faste åbningstider:
JUNI: Alle torsdage og første søndag i måneden kl. 13:00 – 15:30
JULI: Alle torsdage og søndage kl. 13:00-15:30
AUGUST: Alle torsdage og søndage kl. 13:00-15:30
SEPTEMBER: Alle torsdage og første søndag i måneden kl. 13:00-15:30

Kontaktoplysninger og omvisninger
Dorrit Røtting tlf. 6048 5820
dorrit@adslhome.dk

Seværdigheder i nærheden:
Udby Kirke
Mindesten over Grundtvigs fader, Johan Grundtvig
Grinnebakken med mindesten over N. F. S. Grundtvig
Præstø med Præstø Kirke, hvor Grundtvig var præst 1821-22
Valdemar den Stores fæstningsruin med Gåsetårnet i Vordingborg.
Køng Museum ved Lundby