fbpx

Et barn er født i Betlehem

Grundtvig skrev salmen ”Et barn er født i Betlehem” i 1820. Den udkom i bladet ”Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn”. Grundtvig fik ideen til salmen fra en gammel latinsk hymne.

Hans salme blev første gang sunget ved en gudstjeneste i julen 1845. Det skete i Vartov Kirke, hvor Grundtvig lod sangen omdele. Det var forbudt. I kirken måtte man kun synge de salmer, der var i den officielle salmebog. Myndighederne så dog igennem fingrene med Grundtvig – og menigheden i Vartov sang flere af hans salmer.

Faktisk voksede disse salmer i årenes løb til en mere og mere omfangsrig, særlig grundtvigsk salmebog, der hed ”Fest-Salmer”.

I Vartov Kirke sang man også salmerne på en særlig måde. Man sang af fuld hals og i rask tempo. Derfor blev salmesangen i Vartov spøgefuldt kaldt ”Vartov-galopader”.

I dag er Grundtvigs salmer hele folkekirkens eje. Grundtvig har skrevet 282 af Den danske Salmebogs i alt 791 salmer, over 1/3 …

I Sang-Værk til den Danske Kirke fra 1837 findes salmen med et vers mere end i salmebogen (vers 6). Se den her nederst på siden.

Et Barn er født i Bethlehem, 1837
Her gengivet i optrykket fra 1944

1. Et Barn er født i Bethlehem,
Bethlehem,
Thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, Halleluja!

2. En fattig Jomfru sad i Løn,
sad i Løn,
Og fødte Himlens Konge-Søn!
Halleluja, Halleluja!

3. Han lagdes i et Krybbe-Rum,
Krybbe-Rum,
Guds Engle sang med Fryd derom:
Halleluja, Halleluja!

4. Og Østens Vise offred der,
offred der,
Guld, Røgelse og Myrrha skiær,
Halleluja, Halleluja!

5. Forvundet er nu al vor Nød,
al vor Nød,
Os er i Dag en Frelser fød!
Halleluja, Halleluja!

6. I Kiød og Blod blev Han os lig,
Han os lig,
Og giør os til Guds Børn med sig!
Halleluja, Halleluja!

7. Guds kiære Børn vi blev paany,
blev paany,
Skal lege Jul i Himmel-By!
Halleluja, Halleluja!

8. Paa Stjerne-Tepper lyseblaa,
lyseblaa,
Skal glade vi til Kirke gaae,
Halleluja, Halleluja!

9. Guds Engle der os lære brat,
lære brat,
At sjunge, som de sang inat:
Halleluja, Halleluja!

10. Da vorde Engle vi som de,
vi som de,
Gud-Faders Ansigt vi skal see,
Halleluja, Halleluja!

11. For Frelser bold og Broder blid,
Broder blid,
Vi Synge da til evig Tid:
Halleluja, Halleluja!

* Ny Bearbeidelse af vor gamle Jule-Sang, oprindelig paa Munke-Latin »Puer,
natus in Bethlehem.