Påskedag

Herren af søvne opvågned, opsprang
hører du, helved, vor morgensang:
Kristus opstod fra de døde!

Det er kort og godt dagen, hvor vi, i stedet for den jordiske Jesus, taler om troens Kristus! Det kan godt være, at Kingo kaldes ”Påskens salmedigter”, men N.F.S. Grundtvig har skrevet flere salmer til påskehøjtiden. “Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje, hvor det stod” og “Påskeblomst! hvad vil du her?”:

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

Den Danske Salmebog nr. 236 vers 6 “Påskeblomst, hvad vil du her?

Døden er overvundet

Døden er i enhver forstand et fælles vilkår for alle mennesker, og det er noget, de fleste er bange for, netop fordi døden skiller os fra de mennesker, vi elsker, og sætter en grænse for livet.

Men påskemorgen, siger kristentroen, giver et løfte om, at der er mere at sige. Mennesker kan ikke sige det, men det kan Gud, og det gør han. Livet rejser sig af døde i påskemorgenrøde. Derfor er påskedags liturgiske farve hvid eller guld, som er glædens og festens farve.