Palmesøndag

Påskeugen indledes med Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem, og hvor han hyldes som en konge.

Jesu jublende tilhængere tror, at det er Messiaskongens triumftog. Jubelråbene ville ingen ende tage. ”Hosianna, Davids Søn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det højeste!”

Men skuffelsen breder sig, da det viser sig, at han ikke ville hyldes som en jordisk konge – fordi hans rige ikke er af denne verden.

I oldkirken blev det en skik, at man på denne dag bragte palmegrene fra Oliebjerget til Jerusalem. Disse grene opbevaredes til året efter, hvor de brændtes og Askeonsdag (onsdag efter Fastelavnssøndag), blev de, der gik til messen på denne dag, mærket i panden med denne aske.

Ved højmessen læstes fra Matthæus-passionen, der har den mest kendte gengivelse af Jesu indtog i Jerusalem.

Salmeforslag til palmesøndag
Den Danske Salmebog nr. 177 “Kom, sandheds Konge