Skærtorsdag

Helligdagen, hvor indstiftelsen af nadveren fejres.
De tre første evangelier fortæller om nadverens indstiftelse i forbindelse med at Jesus indtog det traditionelle, jødiske påskemåltid sammen med disciplene; medens Johannesevangelisten fortæller, at Jesus, i forbindelse med påskemåltidet, vaskede disciplenes fødder.

Denne fodtvætning bliver herefter dels opfattet som symbol på renselsen, dels som et udtryk for Jesu tjenergerning – i ydmyghed og hengivenhed for disciplene og dermed hele menneskeheden. Skær hentyder til denne renselse og dels bliver fodtvætningen en rituel renselse, dels bliver nadverens indstiftelse et udtryk for aftvætning af menneskets synder i Jesu blod.

Gamle skikke knytter sig til denne helligdag, fx. var det en dag, hvor man særligt skulle vare sig for hekse og det var dagen, hvor biernes foderbræt skulle gøres rent (og skært).

Salmeforslag til skærtorsdag
Den Danske Salmebog Nr. 455 “Mindes vi en fuldtro ven”