Kirkesynet

Man kan ikke komme uden om Grundtvig, hvis man vil forstå kirke og kristendom i Danmark. Selv om Grundtvig på mange områder ville være dybt kritisk over for folkekirken og danskernes kristendom i dag, har han også sat sit tydelige præg på begge dele. Her kan du læse om nogle af Grundtvigs kirkelige fingeraftryk.

Grundtvigs kirkelige anskuelse er grundlaget for hans kirkesyn. Grundtvig mente ikke at kirke og kristendom kunne stå og falde med Bibelen, som datidens teologi havde stillet kritiske spørgsmål til. Hvad var så fundamentet for den sande kristendom?

Grundtvig fandt svaret “… i den levende og troende menighed og ikke i Bibelen. Det er det, man har kaldt Grundtvigs “mageløse Opdagelse”. Opdagelsen var, at kirken ikke stod og faldt med Bibelen, men at det som havde givet kirken liv lige fra begyndelen var, at Gud som Helligånden altid havde været til stede i trosbekendelsen ved dåben og ved nadveren og garanteret, at de ord, som lød nu og her, var Guds ord.” (Citat: Anders Holm “Grundtvig – en introduktion”, Filo, 2018)