fbpx

Verdslige sange

Grundtvig var ikke særlig musikalsk, men han var helt hjemme i at udtrykke sig på det danske sprog – også når det gjaldt om at udtrykke sig i rim. Ja, faktisk er han oftest netop på vers klarest i udtrykket.

Udover salmerne skrev han også et stort antal vers, der ikke passer ind i gudstjenesten, men som handler om historien og menneskelivet i mere verdslig forstand.

Disse sange har dannet forbillede for det, vi kalder højskolesange, og mange af dem er endnu i dag repræsenteret i Højskolesangbogen.

Ofte er de vers, der er blevet folkeeje, kun uddrag fra større digte. Det gælder eksempelvis for Ingen har guldtårer fældet (Højskolesangbogen nr. 93), der er en lille del af Kristenhedens syvstjerne.

Grundtvig har på alle sine arbejdsfelter store syner og perspektiver. Det har han, når det drejer sig om verdenshistorien, danmarkshistorien, kristendommen, oplysningen, menneskelivet, sproget (hos Grundtvig er det altid det samme som modersmålet) og ikke mindst kærligheden.

Grundtvig tænker og skriver og taler altid kollektivt og historisk. Skriver han en ode til sin afdøde ven Willemoes (Kommer hid, I piger små, nr. 486), bliver det samtidig en hilsen til alle danske om at forstå vores fælles forbundethed med søhelten. Digtet bliver tilegnet til alle, der siden har ofret deres liv for Danmark.

For Grundtvig selv ville det ikke have givet mening at tale om verdslige sange som en særskilt kategori, forskellig fra hans salmer og bibelhistoriske sange. Det verdslige sangværk har i sig en sammenhæng eller et historisk perspektiv, der bogstaveligt strækker sig fra Adam og Eva i Paradis til tidernes ende. Danskernes historie og indsats mellem disse to poler er sangenes indhold. Grundtvig er aldrig i tvivl om at kærligheden, der via kvinden og sproget rammer os, vil hjælpe os til at kæmpe de rigtige kampe og strid og for den rette sag.

Andre af Grundtvigs vigtige verdslige sange i Højskolesangbogen er disse:

  • Jeg gik mig ud en sommerdag at høre (153)
  • Nu skal det åbenbares at gammel kærlighed (88)
  • Moders navn er en himmelsk lyd (152)
  • Fædreneland ved den bølgende strand (353)
  • Det var en sommermorgen endnu før det blev dag (491)
  • Folkeligt skal alt nu være (91)
  • Et jævnt og muntert virksomt liv på jord (95)
  • Kun ord som går i sagn og sang (154)

Erling Christiansen, født i 1944. Uddannet smed og lærer, fhv. højskolelærer og forstander for Grundtvigs Højskole