Foto: Flakkebjerg Efterskole

Skoler i udlandet

Allerede inden år 1900 havde Grundtvigs skoletanker fæstet rod i vore skandinaviske nabolande; ved årtusindskiftet var de udbredt over seks kontinenter. En registrering foretaget i 2003 anfører over 500 skoler i Skandinavien (minus Danmark) og andre lande.

Bag denne udvikling ligger forskellige motiver. Danske udvandrere til USA, Canada og Argentina har ved hjælp af disse skoler ønsket at bevare hjemlandets grundlæggende kulturværdier. Derudover har højskolerne inspireret til kooperativt arbejde, hvorved marginaliserede samfundsgrupper har fundet en vej fremad og opad. I den tredje verden har højskolernes undervisning forberedt eleverne til at gøre en indsats både i lokalsamfundet og inden for de nye nationale fællesskaber. Med deres undervisning på modersmålet har de desuden bidraget til at bygge bolværk mod udefra kommende kulturel imperialisme.

Mens det tidligere var sjældent, at der blev etableret højskoler i lande og kulturer, som var domineret af stærke religiøse eller politiske ideologier (kommunisme, katolicisme, islam), har man i vore dage oplevet, at højskoler er blevet grundlagt i et udpræget muslimsk land som Bangladesh.

Forskelle i aktuelt behov og folkeligt kulturgrundlag har medført, at de udenlandske højskoler ofte har udviklet sig forskelligt fra i Danmark. På nogle af dem bor eleverne ikke sammen, men hjemme. På andre tilbydes undervisning ikke alene til voksne, men også til teenagere. Atter andre kombinerer ”livsoplysning” med erhvervsrettede og videregående uddannelser med dertil hørende eksamener.

På de enkelte udenlandske højskoler varierer kendskabet til Grundtvig og Danmark fra betydeligt til intet. Det skyldes selvsagt vejen gennem mange og forskellige mellemled.

Knud Eyvin Bugge, f. 1928, cand.theol. 1954, dr.theol. 1965