Om Alsang 2020

Med over 8 mio. kr. fra Nordea-fonden levendegøres et historisk stort og landsdækkende fællessangsprojekt. Initiativet starter januar 2019 og den store kulmination bliver markeringen af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020. Bag projektet står Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk

Fællessangen skal samle folk i hele Danmark
Et historisk stort fællessangsinitiativ rulles nu ud til hele Danmark. ALSANG 2020 tilbyder sangaktiviteter, som alle borgere kan deltage i. Blandt andet fem regionale giga-events med fællessang, som vil samle i titusindvis af borgere samt en kæmpestor TV-transmitteret fællessangsbegivenhed. Men sangen skal også ud til dem, som ikke plejer at synge sammen med andre – det skal blandt andet muliggøres via støttepuljer. Målet er, at samtlige 98 kommuner skal lave arrangementer lokalt. Og så vil DR medvirke til at udbrede projektet til hele landet via deres medier, kor og orkestre.

”Særligt i de sidste par år har fællessangen fået en stor folkelig opblomstring. Og især i efteråret 2018 – hvor vi har mistet både Benny Andersen og Kim Larsen – oplevede vi, at sangene binder os sammen som folk og som land. Det er gennem kunsten og kulturen, vi finder sammenhængskraften. Det er herigennem, vi bygger bro i et land uden høje bjerge” siger Jørgen Thorup, bestyrelsesformand i Spil Dansk. Han fortsætter:

”Vi udskriver en moderne og ambitiøs sangkonkurrence for professionelle sangskrivere i håbet om at få lavet en moderne fællessang-klassiker. Vi faciliterer fællessang og undervisningsprojekter på skoler over hele landet, som også kan deltage i en særlig sangkonkurrence for skolerne. På den måde arbejder vi for at forny og forynge vores sangskat, ved at skabe sange til fremtiden. Det er med stor glæde, stolthed og en vis portion ydmyghed for opgaven, at vi nu sætter gang i ALSANG 2020”, siger Jørgen Thorup.

En hyldest til friheden og demokratiet

Anledningen til ALSANG 2020 er 75-året for Danmarks befrielse i 1945, 4. maj 2020. Men selvom markeringen dermed giver anledning til at mindes det, der skete, og måske endda blive klogere på historien, så er ALSANG 2020 lige så meget tænkt som en hyldest til nutidens og fremtidens demokratiske, frie og åbne rum – dér hvor vi bliver til som hinandens medborgere.

”De nye sange, der indgår i projektet, skal være med til at skabe en fælles eftertænksomhed i forhold til, hvad frihed er anno 2020, og hvad der skaber gode vilkår for det frie åbne samfund” fortæller Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet, tilknyttet Vartov og Grundtvigsk Forum.

Til det formål har ALSANG målrettet en særlig indsats på landets skoler. Børn og unge vil få mulighed for at dykke ned i historien og tematikkerne via et undervisningsmateriale, der stiller spørgsmål som: Hvornår er fred en selvfølge? Hvad er frihed og befrielse? Hvad er det gode liv? Hvem fortæller historien? Hvad skaber vilkårene for et frit og åbent samfund? Og mange, mange flere store spørgsmål, der vedrører og udfordrer vores selvforståelse som mennesker i det 21. århundrede.

Fællessangen i det gode liv
Med uddelingen fra Nordea-fonden bliver det bl.a. muligt at afholde aktiviteter i skoler, støtte lokale initiativer fra en sangpulje og afvikle store begivenheder rundt om i landets kommuner.

”Sangen sætter ord på følelser mange af os rummer, og at synge sammen er noget, vi alle kan samles om på tværs af baggrund, alder, overbevisning og sangstemme. Derfor er vi glade for at støtte ALSANG og give plads til mange nye møder mellem mennesker. Det vil styrke oplevelsen af samhørighed, fællesskab og ’gode liv’ rundt om i landet,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden

Yderligere oplysninger og kontakt:

• Spil Dansk: Ricco Victor, direktør for Spil Dansk, 20 46 79 13, ricco@spildansk.dk
• Nordea-fonden: Tine Wickers, kommunikationschef, 40 70 37 84, tw@nordeafonden.dk

Om ALSANG 2020
.
• Anledningen til ALSANG 2020 er 75-året for Danmarks befrielse i 1945, 4. maj 2020.
• ALSANG 2020 vil som projekt løbe i to år fra januar 2019 til udgangen af 2020.
• Langt de fleste arrangementer – herunder en række meget store – vil foregå den 4. maj 2020, præcis 75 år efter den dag, frihedsbudskabet lød. Derudover vil der ligge arrangementer i perioden op til den 4. maj 2020 og i perioden lige derefter.
• Projektet er støttet af Nordea-fonden med 8.161.000 kr.
• Det forventes, at der vil være fællessangsarrangementer i alle 98 kommuner.
• Projektet vil indeholde en række særlige, nytænkende fællessangsarrangementer og støttepuljer, så også de ikke så sangvante folk kan få glæde af at opleve, hvad fællessang kan.
• Der bliver sangkonkurrencer for skolerne samt for professionelle sangskrivere.
• Skoler og ungdomsuddannelser vil kunne tilgå et online undervisningsmateriale til fagene dansk, historie, musik og samfundsfag.
• ALSANG 2020 er skabt og udviklet af Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk
• Spil Dansk vil som projektejer stå bag den samlede koordinering af ALSANG 2020.
• DR vil medvirke til at udbrede projektet til hele landet via deres medier, kor og orkestre.
• Læs mere om alsangen under 2. Verdenskrig på https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/alsang/