Grundtvig på fransk

Grundtvigs skoletanker – nu på fransk

Selvom ’oplysningstænkningen’ – som Grundtvig tænkte både med og op imod – har sine rødder i Frankrig, så findes der ikke et egnet ord på fransk, der dækker ordet ’oplysning’ i grundtvigsk forstand.

Og ind til for meget nylig fandtes der i det hele taget ingen fransk oversættelse af Grundtvigs filosofiske skrifter om skole og undervisning og dermed nærmest heller intet kendskab i fransktalende lande til Grundtvigs bidrag til undervisningsfilosofien. Men nu er en samling af Grundtvigs grundlæggende tekster om skole og undervisning udkommet på fransk med tilhørende kommentarer.

På bagsiden af bogen fremgår det, at manglen på et fransk kendskab til de grundtvigske skoletanker er desto mere beklagelig ”idet de komparative studier angående de europæiske undervisningssystemer peger på den danske folkeskoles originalitet og dens evne til at tilbyde eleverne et undervisningsforløb, som dyrker de medborgerlige og moralske dyder.”

Bogen blev præsenteret i Danmark den 29. oktober 2018 ved et seminar på Bordings Friskole, København, i et samarbejde mellem Institut Francais, Grundtvig Centeret og Grundtvig-Akademiet

 

Fakta om bogen:

L’ecole pour la vie

Tekster af Grundtvig udvalgt og præsenteret af Jean-François Dupeyron, Christophe Miqueu og France Roy. Oversættelse af Marc Auchet. Forord af Ove Korsgaard

240 sider

20 EUR

Serie: Philosophie de l’education

Vrin 2018