fbpx

Kloden kalder: Samtalekort

Hvordan forestiller du dig det gode liv i lyset af klimaforandringerne?
32 forskellige samtalekort om nogle af de spørgsmål, der kalder på os, når vi forholder os til en verden med klimaforandringer: Hvad giver dig håb? Hvor forpligtet er vi på hinanden? Hvad kunne du tænke dig at ændre? Hvad skal et demokratisk samfund kunne i en verden, der kræver hurtig handling?
Kortene lægger op til at udforske nogle af de spørgsmål, der trænger sig på, når man er borger i et samfund og i en verden, hvor vilkår og muligheder ændrer sig.
Samtalekortene kan bruges i undervisningen, på arbejdspladsen, i forsamlingshuset, hjemme i stuen eller andre steder, hvor mennesker mødes.

SÅDAN GØR DU:

  •  3-4 personer i hver gruppe
  •  Træk på skift et kort
  • Læs kortet op for hinanden og sæt samtalen i gang
  • Bliv ved så længe, der er noget at tale om. Gå videre til næste kort

 

Samtalekort i undervisningen

I forbindelse med samtalekortene “Kloden kalder” har Grundtvigsk Forum udarbejdet et undervisningsmateriale i samarbejde med Alinea, Egmont Fonden. Undervisningsmaterialet er målrettet udskolingen, og har fokus på den gode samtale med klimaet som omdrejningspunkt. Materialet kan tilgås fra Alineas hjemmeside. Se mere om Kloden kalder her

Bestil kortene

“Kloden kalder” koster 20,- pr. sæt og samtalekortene kan bestilles her