fbpx
+

Velkommen til Grundtvigsk Tidende

Grundtvigsk Tidende skriver om kirke, skole, kultur og samfund, og om sammenstød og mødepunkter herimellem. Med afsæt i den grundtvigske tradition søger tidsskriftet efter bud på, hvad det grundtvigske er, vil og skal i dag. Tidsskriftet udkom første gang i oktober 1845 og er dermed et af Danmarks ældste.
Grundtvigsk Tidende deler ikke læserne ind i målgrupper, men opfatter ’folkeoplysning’ som noget, der kræver, at vi alle står på tæer. Find information om abonnement og tidligere artikler her på siden.

Læs hele historien bag tilblivelsen af Grundtvigsk Tidende her.

Tiden kalder ikke på spørgsmål om kølig kontra varm kirke, men om meningsfulde fællesskaber

Interview med sognepræst og medlem af Grundtvigsk Forums styrelse, Louise Højlund Franklin

Poesi og sprog som teologiens begyndelse og mål

Teologisk Tænkning ved Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift

De kolde hænder fra Preussen

Interview: I en samtale med professor Frederik Stjernfelt ser vi nærmere på den gådefulde Struensee

Det Sidste Ord: Institut for perlefiskeri

Bagsideskribent: Lakshmi Sigurdsson