fbpx

Grundtvigske stemmer

Nicolai Frederik Severin Grundtvig blev født i 1783 og døde 89 år senere i 1872. Han var både præst, salmedigter, forfatter, folkeoplyser, politiker, samfundsdebattør og skolemand. Og det er svært at pege på andre historiske personer med en tilsvarende betydning for udformningen af nutidens danske samfund og kulturliv. Grundtvig blandede sig ivrigt i samfundsdebatten gennem hele sit liv – og stillede spørgsmål til alt væsentligt, der vedrører et menneskeliv. Derfor producerer foreningen Grundtvigsk Forum en podcast om Grundtvigs indflydelse på både skole, kirke, kultur og samfund. Første del er om Grundtvigs indflydelse på skole og dannelse.

Du kan lytte til Grundtvigske stemmer her på siden ved at trykke play nedenfor eller i din foretrukne podcast app.

 

Episode 1: Grundtvig i højskolen

Grundtvig er tæt forbundet med højskoletanken. Der står i loven om folkehøjskoler, at hovedsigtet er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Dette er omdrejningspunktet for denne episode af Grundtvigske Stemmer, hvor vi forsøger at blive klogere på, hvorfor tankerne om en højskole opstod, og hvordan man arbejder med dannelse og livsoplysning på højskolerne i dag.

For at komme dét et svar nærmere taler vi med forfatter, tidligere højskolelærer og dr.phil. i litteraturhistorie Henrik Yde og ph.d. og tidligere højskolelærer Rasmus Kolby Rahbek, der på tidspunktet for interviewet var ansat i Folkehøjskolernes hus. Pr. marts 2020 er Rasmus Kolby Rahbek ansat som senioranalytiker ved Videncenter for Folkeoplysning. Vi taler også med nogle af dem, det handler om; nemlig højskoleeleverne Anna Sofie Steensbech Lemée, Stine Scheffler Kristensen og Maia Taarnmark Faartoft, der gik på Grundtvigs Højskole på efterårsholdet i 2019.

 

Episode 2: Grundtvig i folkeskolen

Folkeskolen blev for over 100 år siden til som en videreførelse af almueskolen, der dengang skulle gælde for alle børn i kongeriget. Umiddelbart havde den ikke Grundtvig i tankerne. Men hvis man kigger på folkeskolens historie og kaster et blik på nogle af de tiltag og formålsparagraffer, der har udviklet sig i tidens løb, er der måske mere Grundtvig i dem end som så. Eller mere præcist: der er en arv fra Grundtvig, som er til at få øje på. Hvad det så er for en arv, og hvor meget, der er Grundtvig selv og hvor meget, der er arven efter ham, skal vi høre mere om i dette afsnit. Vi skal også høre, hvor Grundtvig er henne i folkeskolen i dag, og om der stadig er brug for ham.

Til at belyse de emner har vi to gæster i studiet: Thorstein Balle, der er uddannet cand.pæd. i pædagogik, og er tidligere forstander på Den frie Lærerskole i Ollerup og Katja Gottlieb, der er uddannet folkeskolelærer og i dag formand for Dansklærerforeningen, Folkeskolesektionen samt skoleredaktør på Grundtvigsk Tidende.

 


Grundtvigske stemmer er tilrettelagt, optaget og redigeret af Emilie Westh Wold og Grethe Kirk Tornberg. Musikken er lavet af Kristoffer Fuglsang Mortensen. Podcasten er udgivet af Grundtvigsk Forum.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.