Himmelske Dage

Mød Grundtvigsk Forum til Himmelske Dage på heden i Herning 30. maj – 2. juni 2019. Se vores program nedenfor og læs mere om Himmelske Dage her.

 

Torsdag 30. maj

 

16.00: Samtalesalon – Er der liv i dig?

Der lever mere end 7 milliarder mennesker i verden. Men hvor mange af dem lever virkelig? Og har man overhovedet lov til at kræve, at livet skal give mening?

Grundtvigsk Forum har taget samtalekort med temaet ’eksistens’ med og inviterer indenfor til samtalesalon. Alle kan være med!

 

17.00: Fællessang

Vi varmer op til det store fællessangsinitiativ ALSANG 2020. Mød op i Grundtvigs telt og slut dagen på den bedste måde – syng sange fra Højskolesangbogen om frihed, fremtid og fællesskab.

 

Mød også det grundtvigske her:
Leder af Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank, deltager i debatten “Mission i folkekirken – men hvordan?” i det store telt på Mulighedernes Marked. Se mere om programpunktet her

 

Fredag 31. maj

 

10.00: Så skal vi nok komme hjem
Fortælling med Peter Hedegaard, valgmenighedspræst og foredragsholder

To sammenhængende fortællinger om at rejse og at komme hjem.

 

11.00: Hvad er dog et menneske i dag?
Foredrag ved Michael Böss, fhv. lektor, forfatter og foredragsholder

Er vi, der er født før årtusindskiftet, de sidste generationer, der vil være præget af den længsel efter uendelighed og evighed, som kendetegnede det europæiske menneske gennem århundreder? Vi lever i en tid, hvor det digitale menneske er ved at miste sansen for dybdedimensionerne i det menneskelige sind og tilværelsen, og som forkaster dybden til fordel for det hurtige, flygtige liv på overfladen, hvor det er vigtigere at have ‘forbindelser’ til andre end forpligtende forhold.

 

12.00: Grundtvig for nydanskere!
Foredrag ved Birgitte Rosager Møldrup, sogne-og migrantpræst

Birgitte Rosager Møldrup har gennem flere år åbnet folkekirken for asylansøgere, der har været interesseret i kirken. Den folkekirkelige grundtvigske midtbane har meget godt at tilbyde nydanskere – men de grundtvigske er hverken gode til at sætte ord på eller til at invitere indenfor af frygt for at missionere. Og hvis ikke vi har noget at sige, svigter vi både nydanskerne og det grundtvigske. Så hvordan bærer vi os ad?

 

13.00: Barnetro og religion i børneopdragelsen?
Foredrag ved Kirsten M. Andersen, formand for Grundtvigsk Forum

Det er sjældent vi taler om, hvad religion, kristentro og traditioner bidrager med i børns opvækst. Skyldes det blufærdighed eller forandringer i synet på børn og religion? Er det fordi, vi opfatter både religion og opdragelse som en personlig sag? Vi tager hul på samtalen!

 

 14.00: Samtalesalon – Er du sikker?

Hvornår var du sidst i tvivl? Hvad er du sikker på? Hvilke forestillinger skaber frygt i dag? Hvad giver håb? Deltag i samtalen om de store, de nære, de svære og de kantede spørgsmål i livet. Grundtvigsk Forum har taget samtalekort med temaet ’sikkerhed’ med og inviterer indenfor til samtalesalon. Alle kan være med!

 

15:00: Den unge præsts bekendelser – Folkekirken anno 2019 og tidens travlhed
Foredrag ved Hans Nørkjær Franch, valgmenighedspræst og foredragsholder

Som samfund bliver vi stadig mere travle og forhastede. Den tendens har også ramt folkekirken. Præster har i dag travlt med at gøre alle mulige og umulige segmenter interesserede i folkekirkens ‘ydelser’. Udviklingen fører til stress og sygemeldinger blandt folkekirkens ansatte, og den skræmmer mange af de nye præster væk. Kalder præstegerningen på eftertanke, ro og almindeligt gammeldags nærvær?

 

16:00: Eventyrfortælling

Medrivende eventyrfortælling ved storyteller Lise Marie Seidelin Nedergaard

 

18.00: ”Kan man bare sådan begynde for sig selv?”
Foredrag ved Kurt V. Andersen, tidligere valgmenighedspræst og foredragsholder

Det er en udbredt opfattelse, at folkekirken er en slags statslig myndighedsinstitution. Men det er faktisk muligt at begynde for sig selv og danne selvstændige menigheder. Med afsæt i en fantastisk fortælling om vækkelsernes historie i Vestjylland tegner Kurt V. Andersen et billede af en frodig og broget brug af den kirkelig frihedslovgivning og den samme lovgivnings rammer og vilkår i vor tid.

 

19.00: Fællessang

Vi varmer op til det store fællessangsinitiativ ALSANG 2020. Mød op i Grundtvigs telt og slut dagen på den bedste måde – syng sange fra Højskolesangbogen om frihed, fremtid og fællesskab.

 

 

Lørdag 1. juni

 

10.00: Bibelhistorie med Morten Kvist

Uddrag af velsignelsens historie for voksne ved valgmenighedspræst, foredragsholder og debattør Morten Kvist.

 

11.00: Hold folkekirken kølig
Ved Ingrid Ank, leder af Grundtvig-Akademiet

Folkekirken er ikke et fællesskab af ligesindede og præst og menighed skal ikke bruge alle sine kræfter på at lave trygge varme fællesskaber inde i kirken – men derimod på at sende os ud i verden med evangeliet i ryggen. Hvad betyder det i forhold til kirkens møde med fx nydanskere eller åndeligt søgende? Kan man invitere ind i en ’kølig kirke’ på en måde, der både åbner døren ind til kirken og også viser friheden til at gå ud igen?

 

14.00: Fortælling – bl.a. om at være dansk præstebarn udenfor Danmark!
Fortælling med sognepræst Anne Bredsdorff

 

15:00: Kirken som nyttig idiot
Foredrag ved Morten Fester Thaysen, sognepræst og formand for Kirkepolitisk Udvalg, Grundtvigsk Forum

I disse år er der et ord, som går igen i den kommunale verden. Det er ordet ‘samskabelse’. Med ordet menes, at kommunerne sammen med foreninger og organisationer skal skabe løsninger til fordel for velfærdssamfundet. Folkekirken bliver også inviteret med i disse samskabelsesprocesser og mange ser det som folkekirkens chance. Spørgsmålet er, om der er grund til begejstring. For samtidigt med at folkekirken opruster, er den med til at lukke huller i en konkurrencestat, der i sidste ende svigter de svage. Risikerer folkekirken at blive konkurrencesamfundets nyttige idiot?

 

16:00 Bibelhistorie med Margrethe Koch
Valgmenighedspræst Margrethe Koch fortæller bibel- og danmarkshistorie fra det virkelige liv.

 

Mød også det grundtvigske her:
Leder af Grundtvig-Akademiet, Ingrid Ank, deltager med et oplæg om det grundtvigske i de nye salmer i Syng Nyt teltet på Mulighedernes Marked. Se mere om programmet her

 

Hent program til Himmelske Dage i printvenligt PDF-format