Til underviseren

Målgruppe

Undervisningsmaterialet Ideologier i Bevægelse er målrettet gymnasieelever med samfundsfag på A-niveau, men kan også benyttes i undervisning på C- eller B-niveau samt på efterskoler og højskoler.

Formål

Formålet med undervisningsmaterialet er at nuancere og udfordre elevernes forståelse af forskellige politiske ideologier, samt aktualisere dem ved at tænke dem ind i nutidens samfundsmæssige problemstillinger. Materialet er velegnet til at arbejde med de fordelings- og værdipolitiske akser, samt til at kaste lys over, hvorledes partier, der tilsyneladende bygger på meget forskellige ideologier, kan finde punkter at enes om. Taler og arbejdsspørgsmål opfordrer eleverne til at tænke selvstændigt, forholde sig til og diskutere ideologiernes potentialer og begrænsninger. Ved at tage stilling og argumentere med afsæt i de ideologiske taler, fremmes deres bevidsthed om det ideologiske fundament, som vores demokrati hviler på.

Materialet

Seks ideologiske taler

Materialet består af seks korte film med skuespiller Lars Bom, der fremfører ideologiske taler skrevet af forfatter og fremtidsforsker Lene Andersen. Der er en liberal, en konservativ, en kommunistisk, en socialdemokratisk, en kulturradikal og en fascistisk tale, der hver især forholder sig til nutidens og fremtidens udfordringer såsom den teknologiske udvikling, klimaforandringer og globalisering. Talerne er altså samme persons forestilling om, hvad en ideologi vil svare på nutidens store spørgsmål.

 Til filmene knytter sig følgende:

  • Foruden filmene består materialet af et introduktionspapir målrettet eleverne, hvor formålet med undervisningsforløbet fremgår. Her sættes forløbet desuden i relation til N.F.S. Grundtvig med fokus på hans kampbegreb og tilgang til politiske modstandere.
  • Arbejdsspørgsmål til gruppearbejde og de ideologiske taler. Seks forskellige arbejdsark (ét til hver tale), der kan bruges i gruppearbejde i selve undervisningen, og kan forberede eleverne på fremlæggelse og en efterfølgende diskussion i plenum. Arket indeholder spørgsmål, der både giver anledning til at gå helt tæt på begreber og sproglige vendinger samt til selv at tage overordnet stilling til indholdet. Som del af materialet finder du også talerne i skriftlige versioner med linjenumre.
  • Dokument med oplæg til diskussion. Alt efter ønske, kan man tage udgangspunkt i en eller flere af de forskellige temaer, der gennemgås i diskussionsdokumentet. Her skal eleverne tage deres ideologiske briller på og diskutere med de andre ideologier. Hvorfor er netop deres standpunkt vigtigt i forståelsen af fx klima, ulighed, teknologisk udvikling eller kulturpolitik.
  • Artiklen ”Om ideologier generelt og den ideologiske krystalkugle”. Artiklen tager udgangspunkt i et oplæg af professor på Institut for Statskundskab, Lars Tønder, og er redigeret af Anna Andrea Ogstrup Koch. Artiklen skal bidrage til at rammesætte forståelsen af, hvad ideologier er, og hvordan de fungerer. Derudover forsøger artiklen at sige noget om, hvor den ideologiske kamp står i dag. Dette materiale kan bruges som supplerende i et længere forløb om ideologier.
  • Uddrag af ideologiske originaltekster. Seks korte uddrag fra relevante tekster inden for hver ideologi er udvalgt og kan benyttes som introduktion til ideologierne i et længere forløb om ideologier.

Hvordan bruger du materialet?
Materialet kan frit benyttes i undervisningen og kan anvendes på mange måder. Det kan bruges som inspirationskilde eller integreres i et længere forløb i faget samfundsfag. Du kan udplukke få elementer eller følge hele undervisningsforløbet som beskrevet herunder alt efter hvad du lyster. Følgende forløb kan med fordel følges efter et modul med en generel introduktion til ideologiernes historie og opbygning.

Forløb med udgangspunkt i videoer og arbejdsspørgsmål

Inden timen starter

Eleverne er inddelt i seks grupper med hver deres ideologi. De har fået introduktionspapiret samt det indledende arbejdsark (1) til deres film. Som forberedelse til timen læser de introduktionspapiret og ser filmen.

I timen: Gruppearbejde

30 minutter: Kort introduktion til timen. Arbejdsark (2) uddeles og de seks grupper arbejder hver især med opgaverne. De er forberedt på at skulle kunne præsentere deres ideologi kort for resten af klassen, og derefter indgå i en fælles diskussion i plenum ud fra et af temaerne i diskussionsoplægget.

Pause 15 min.

I timen: Præsentation, diskussion og opsamling i plenum

  • 25 minutter: Hver gruppe præsenterer deres ideologiske tale på to minutter. Hjælp dem med at holde sig til tidsrammen.
  • 15 minutter: Fælles diskussion ud fra et af temaerne i diskussionsdokumentet. Hvordan bidrager de forskellige ideologier til vores forståelse? Og hvordan vil de konkret handle på den?
  • 5 minutter: Opsamling og afslutning fra lærerens side.

 

Klik HER og få en printervenlig version.