fbpx

Interessen for Grundtvig har aldrig været større

Vi bringer (desværre) en gentagelse: Center for Grundtvigforskning er igen, igen til forhandling i det finanslovsudspil, der er fremlagt, til trods for at arbejdet med online-udgaven af Grundtvigs værker nu er mere end halvvejs. Dette sker samtidig med, at interessen for Grundtvig er stigende – i Danmark såvel som ude i verden

TEKST: KATRINE FRØKJÆR BAUNVIG, CENTERLEDER OG LEKTOR

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en del af Danmarks kulturelle immunforsvar; hans sange og den sangkultur, han var med til at fremelske, er stærke virkemidler, når det danske samfund møder modstand – om det så er krig eller corona. Derfor var det heller ikke overraskende, da man i 2009 som en bred politisk beslutning etablerede et forskningscenter til at udarbejde en videnskabelig udgave af Grundtvigs trykte forfatterskab. Forfatterskabet er en levende del af dansk kulturarv. Partiledere fra hele det politiske spektrum citerer ham ofte og flittigt. Når borgere i Danmark diskuterer fortid eller fremtid for det folkelige fællesskab, er det gerne med afsæt i Grundtvigs tanker. Samtidig har han skrevet en tredjedel af salmerne i Den Danske Salmebog.

På Center for Grundtvigforskning har vi af politikerne fået til opgave at udarbejde en videnskabelig digital udgave af hans tekster, sange og tanker. På den måde bliver disse løbende gjort demokratisk tilgængelige for hele befolkningen på vores offentligt tilgængelige hjemmeside: www.grundtvigsværker.dk

Her uploader vi Grundtvigs udgivne tekster forsynet med kommentarer og faglige indledninger. Hjemmesiden fremhæves som en afgørende internetressource: som ’Det ny Jerusalem’ inden for Grundtvigforskningen og -formidlingen; et produkt udarbejdet af ”branddygtige mennesker, der gerne vil formidle deres stof, så sitet er let at gå til – også selvom Grundtvigs forfatterskab ikke altid er det,” som  litteraturforsker Sune Auken har udtalt.

Da projektet kom på finansloven i 2009, blev det anlagt som et pioner-projekt i digital kulturarvsbevaring. Det har fra begyndelsen været forventet afsluttet ved udgangen af 2029. Projektet er med andre ord mere end halvvejs, og arbejdet skrider planmæssigt frem: Alle faglige krav og tidsfrister overholdes.

Udgavearbejdet står ikke alene. Vi forsker også mere bredt i forfatterskabet og dets betydning for dansk kultur. Sidste år var vi fire forskere, der begyndte et samarbejdede om at forstå Grundtvigs betydning for den sociale sammenhængskraft i Danmark. Det var muligt på grund af en tillægsbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfonds Corona-pulje: Vi arbejder på at kortlægge den virtuelle fællessangs betydning for  danskerne i tiden efter nedlukningen af Danmark i begyndelsen af marts 2020. Tillægsmidler fra Carlsbergfondet har desuden givet os mulighed for at udforske Grundtvigs betydning for udviklingen af den kønsmæssige sammenhængskraft i Danmark.

I disse år mærker man en stor interesse for at vide mere både om Grundtvig og den grundtvigske tradition. Og også på internationalt plan er interessen for Grundtvig stigende: I Sydkorea, Japan, Indien, Polen, USA (med flere) findes der mennesker, der beskæftiger sig med Grundtvig og med den samfundsudvikling han var del af i Danmark, og som trækker på viden fra danske forskere og eksperter.

På baggrund af alt dette kunne man som centerleder ønske, at det ikke – som det er nu – var hvert år, at centerets fremtid skulle afgøres gennem finanslovsforhandlinger.

Grundtvigsk Tidende 6/2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *