Kirkepolitisk Udvalg

Kirkepolitisk udvalg arbejder med de problemer, som gennemførelsen af den nye kommunestruktur rejser på det kirkelige område, arbejder for at gennemføre Grundtvigsk Forums forslag om økonomisk selvforvaltende stiftsråd. Kirkepolitisk udvalg arbejder også med hvordan sager vedrørende klage over en præsts forkyndelse skal behandles.

Aktuelt er Kirkepolitisk Udvalg i gang med at ….

 

 

Formand for Kirkepolitisk Udvalg:
Sognepræst Morten Thaysen
Vestervold 1
6800 Varde
E-mail: mth@km.dk
Tlf.: 75220234/41626246