fbpx

Københavns Forsamlingshus 2019: Syv skarpe oplæg

Her kan du lytte til de syv skarpe morgenoplæg i ’Københavns Forsamlingshus’ 2019.

Lyt med på siden her eller find oplæggene der hvor du lytter til podcasts:

 

Hvilke krige skal vi deltage i i fremtiden?

Oplæg til debat v. generalsekretær i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe

I 2019 udkom den længe ventede rapport om Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan. Giver indblikket i grundlaget for beslutningerne om dansk krigsdeltagelse os grund til at handle anderledes i fremtiden? Har dansk krigsdeltagelse været succesfuld? Og hvor, hvordan og i hvilket regi bliver der i fremtiden brug for at sætte ind militært?

Du kan enten lytte til Lars Bangert Struwes oplæg og den efterfølgende debat her:

Oplægget blev afholdt d. 24. oktober 2019.

 

Afgør du dit barns fremtid?

Oplæg til debat v. journalist og forfatter Sara Alfort
I dag tillægges hvert valg, vi tager på vores børns vegne, enorm betydning. Amning
eller ej? iPad eller ej? Gluten eller ej? Vi er grebet af en forskrækket forestilling
om, at forældre alene bestemmer barnets skæbne. Men passer det faktisk?

Du kan enten lytte til Sara Alforts oplæg og den efterfølgende debat her:

Oplægget blev afholdt d. 31. oktober 2019.

 

Er kulturen blevet pist borte?

Oplæg til debat v. ansvarshavende chefredaktør for Berlingske Tom Jensen

Kultur vægter fortsat mindre. Økonomi og finans vægter fortsat mere og kulturpolitik er stort set ikke på dagsordenen i forbindelse med folketings- eller kommunalvalg. Men hvad er det, kulturen kan, og hvorfor kan vi ikke undvære den?

Du kan enten lytte til Tom Jensens oplæg og den efterfølgende debat her:

Oplægget blev holdt d. 7. november 2019.

 

Er klimakamp det nye ungdomsoprør?
Oplæg til debat v. kulturforsker og debattør Gregers Andersen
Et egentligt oprør har inden for de sidste par ungdomsgenerationer glimret ved
sit fravær. Men i takt med klimakrisens eskalering er ungdommen blevet stadig
mere synlig med dens krav til politikerne om at handle og tage ansvar. Hvorfor er
der forskel på generationernes ansvarsfølelse for klima, og kan der være tale om
et generationsopgør?

Du kan enten lytte til Gregers Andersens oplæg og den efterfølgende debat her:

Oplægget blev afholdt d. 14. november 2019.

 

Har fremtidens menneske et privatliv?
Oplæg til debat v. stadsarkitekt i Københavns Kommune Camilla van Deurs

Vores forestilling om ’det private’ og ’det offentlige’ har altid været under forandring.
For meget privatliv kan være ødelæggende for sammenhængskraften i et
samfund og for lidt privatliv kan opløse individet i en grad, så det mister sig selv.
Men giver det overhovedet mening i dag at drage en distinktion mellem ’offentligt’
og ’privat’ i en online virkelighed, hvor alt kan ’deles’? Hvordan forholder
arkitekturen sig til, hvornår det private må bringes ind i det offentlige rum, og
hvornår det skal forblive privat?

Du kan enten lytte til Camilla van Deurs’ oplæg og den efterfølgende debat her:

Oplægget blev afholdt d. 21. november 2019.

 

Er vi svindlernes nyttige idioter?
Oplæg til debat v. journalist Dorte Toft

De topchefer, der har svindlet allermest, har udnyttet vores lyst til at tro på
historier, der er for gode til at være sande. Gode historier, som ædes råt af selv
revisorer og journalister. Derudover spiller svindlerne stort på den menneskelige
brist, der hedder grådighed. Der tegner sig faktisk et klart mønster for denne
type af svindel, men spørgsmålet er: Hvorfor lærer vi ikke af det?

Du kan enten lytte til Dorte Tofts oplæg og den efterfølgende debat her:


Oplægget blev afholdt d. 28. november 2019.

 

Har vi forskningsfrihed i Danmark?

Oplæg til debat v. professor emeritus Heine Andersen

Galilei blev i 1633 tvunget til at afsværge sin påstand om, at jorden bevægede sig rundt om solen, fordi det passede dårligt med datidens religiøse verdensbillede. I dag har vi svært ved at forestille os andet, end at forskningsfrihed er en grundpille i et oplyst demokrati. Men faktum er, at Danmark ligger meget lavt i europæiske sammenligninger, når det kommer til forskningsfrihed: Politikere og erhvervsliv har ganske enkelt for gode grunde til at ville styre forskningen. Er vi tilbage ved Galilei?

Du kan enten lytte til Heine Andersens oplæg og den efterfølgende debat her:


Oplægget blev afholdt d. 5. december 2019.

 


’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat. Arrengementsrækken vender tilbage årligt i efteråret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.