fbpx

Grundtvigs Mindestuer i Udby. Foto: Henning Nielsen

Lær Grundtvig at kende – Barndom og ungdom

Grundtvig-Biblioteket tilbyder en lille føljeton om Grundtvig. Kom nærmere ind på livet af Grundtvig, når han fortæller om sine oplevelser som barn og ung. Grundtvig var god til at huske. Mange af de ting han oplevede, satte præg på ham og gjorde ham til den person, han var.

Historierne er ment som en mulighed for at fortælle børn om Grundtvig. Derfor er de fleste nogenlunde korte.

Historierne er delt i to:  En genfortælling i nutidssprog. Her kan alle se et glimt af Grundtvig. Og et uddrag af Grundtvigs egen tekst, som man kan vælge at læse, hvis man vil dybere ind i Grundtvigs personlighed. Eller bare synes, det er eksotisk at læse Grundtvigs egne ord.

Til nogle af historierne er der bonusmateriale, man kan læse, hvis man har lyst til mere. Klik i menuen, og læs hvad Grundtvig huskede fra sin barndom og ungdom!

 

Har du kommentarer, eller har du opdaget faktuelle fejl, er du velkommen til at sende besked på bibliotek@vartov.dk!

Grundtvigs egne fortællinger er uddrag fra disse bøger:

Grundtvigs erindringer og erindringer om Grundtvig, i udvalg ved Steen Johansen og Henning Høirup, Reitzels Forlag, 1983

N.F.S. Grundtvig: Den omarbejdede Dagbog. I: Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter, ved Holger Begtrup, Gyldendalske, 1904, bind. 1,  s. 12-115

N. F. S.  Grundtvig: Mands Minde 1788-1838 – Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie, holdte 1838 af Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Schønbergs Forlag, 1877

N.F.S. Grundtvig: Dag- og Udtogsbøger I-II, ved Gustav Albeck, Reitzels, 1979

Nik. Fred. Sev. Udvalgte Skrifter, ved Holger Begtrup, Gyldendalske, 1904-09