Døden – i Grundtvigs barndom og ungdom

Meget var anderledes da Grundtvig levede for ca. 200 år siden. Han blev født i 1783 og døde i 1872

Døden

På Grundtvigs tid var døden tæt på. Mange kvinder døde under børnefødsler. Børn og voksne døde af simple infektioner på en tid, hvor penicillin var ukendt. I Grundtvigs levetid hærgede koleraen i København og mange mennesker døde. To af Grundtvigs ældre brødre døde tidligt. Jacob Ulrich døde i 1800 og Niels Christian tre år senere. Begge rejste til den danske koloni på Ny Guinea for at være præster, men døde derude. Grundtvigs søster Ulrikke døde i 1805, da Grundtvig var først i tyverne. To af Cathrine og Johan Grundtvigs børn døde som spæde. Kun vores hovedperson, Nikolai Frederik Severin og hans ældre bror Otto levede længere end deres forældre.

Døden var der altid. Den var meget synlig på Grundtvigs tid. Alligevel må det have været en slem oplevelse for Grundtvig, da provst Stjernholms ældste søn dør, mens både han og Grundtvig er elever hos Feld i Thyregod. Men Grundtvig nævner det kun kort.

Du kan læse mere om døden i gamle dage på Nationalmuseets side med undervisningsmaterialeOg du kan læse om koleraudbruddet i København i 1853 på Faktalink. Du skal bruge dit bibliotekslogin for at læse hele artiklen på Faktalink.