Skolen for livet – Grundtvigs skoletanker

Meget var anderledes da Grundtvig levede for ca. 200 år siden. Han blev født i 1783 og døde i 1872

Skolen for livet

I skolen lærte børnene udenad på Grundtvigs tid. Det var vigtigt at huske, hvad læreren havde sagt, så man kunne gentage det. I skolen lærte man salmevers udenad. Man lærte lange remser med kongenavne og historiske begivenheder. Eleverne lærte huskeregler for, hvordan man skulle stave: ” Den, der skriver “d” i gjort, han skal ha’ sin ende smurt …”

Grundtvig var god til at huske og lære udenad, men han syntes det var kedeligt. Skolen, hvor man lærte udenad, kaldte Grundtvig “skolen for døden”. Aarhus Katedralskole var for ham et eksempel på skolen for døden. Det var Københavns Universitet også:

“Universitetet var stendødt, jeg laae, som det hed, og læste til den ene Examen efter den anden og ønskede blot, at det var forbi, uden dog at vide: hvad saa. Den eneste menneskelige Morskab, jeg havde, var at læse ældre danske Bøger …” (Grundtvigs Erindringer, 1983, side 31)

For Grundtvig blev det først interessant, når han lærte noget om menneskelivet. Mødet med Feld i Tyregod åbnede Grundtvigs øjne for at man blev dannet og fik sine egne meninger ved at tale med andre. Da Grundtvig mødte Skougaard på universitetet forstod han at fortidens mennesker og deres tanker gav historisk sammenhæng i hans eget, nutidige liv. I mødet med Henrik Steffens så Grundtvig at mennesket også var ånd og nyskabelse. Møderne var med til at danne Grundtvigs tanker om en skole for livet. At skole kunne være livsoplysning og ikke kun udenadslære og eksamen. Grundtvig skrev i Nordens Mytologi:

” … Mennesket er ingen Abekat, bestemt til først at efterabe de andre Dyr, og siden sig selv til Verdens Ende, men han er en mageløs, underfuld Skabning, i hvem Guddommelige Kræfter skal kundgiøre, udvikle og klare sig giennem tusinde Slægter, som et Guddommeligt Experiment …” (Nordens Mytologi, 1832. Grundtvigs Udvalgte Skrifter ved Holger Begtrup, Gyldendalske, 1907. Bind. 5, side 408)

Her kan du læse mere om Grundtvigs skoletanker.