Skolen – da Grundtvig var barn og ung

Meget var anderledes da Grundtvig levede for ca. 200 år siden. Han blev født i 1783 og døde i 1872

Skolen

Grundtvig blev undervist af sin mor før han kom i skole. Hans forældre havde allerede tidligt bestemt at han skulle være præst. Der var mange mænd i Grundtvigs familie, der var blevet præster. Dengang kunne kvinder ikke uddanne sig og læse på universitetet. Det kunne kvinder først i 1875. Og at blive præst i folkekirken som kvinde blev først en mulighed i 1947.  

Uddannelse var ikke gratis. Grundtvigs forældre betalte for hans skolegang og videre uddannelse. Det var ikke nemt for forældrene. De havde i forvejen betalt for uddannelse til hans tre ældre brødre. Men Grundtvigs uddannelse var vigtig for Grundtvigs mor.

I familien gik der en historie. Grundtvig havde hørt den så tit, at han nærmest syntes, han selv havde oplevet den. Men han var slet ikke født endnu:

Der var fest hos Grundtvigs familie og en af gæsterne var biskop Balle. Biskop Balle var i sit første ægteskab gift med Grundtvigs mors søster, så Grundtvigs mor og biskoppen kendte godt hinanden.

Biskoppen fandt ud af at Grundtvigs mor var gravid. Han sagde spøgefuldt til hende: “Hvis det også bliver en søn denne gang, så har I da ikke råd til at sende ham på universitetet og få ham uddannet til præst som hans brødre!” Så blev Grundtvigs mor vred. Hun rejste sig hidsigt op og sagde til biskoppen: “… om så min sidste trøje sprænger, skal jeg nok sørge for at mit næste barn bliver præst!”

Det var næsten det samme som at sige: “… selvom jeg skal gå nøgen rundt, fordi jeg ikke har råd til tøj, så skal jeg nok sørge for at han bliver præst!” 

Grundtvig skrev et digt om det, som du kan læse her: 

Det var i den Præstebolig
Under Lind med Ruder smaa,
Under Moderhjertet rolig
Og usynlig end jeg laae,
Der var Gilde, der var Gjæster,
Der og over breden Bord,
Alt for Bispen mellem Præster
Faldt om mig det første Ord.

Spottefuglen tog til Orde:
“Det betvivles vel omsonst,
Hvis en Søn det skulde vorde,
Er han født til boglig Konst,
Ikke sandt, han er den Fjerde,
Moderhjertet ham vel glad
Tæller alt iblandt de Lærde,
Fuldt er Lykkens Kløverblad.”

Moder! Du det selv bekjender,
Heed og harmefuld Du blev,
Alt som dine gamle Frænder,
Naar med Slægten Spot man drev;
Over Bord Du flux lod klinge,
Kjæk i Troe, men og lidt stolt
“Skal min sidste Trøje springe
Blir han dog til Bogen holdt.”

Til Cathrine Marie Bang, min elskede Moder. I: Kvædlinger eller Smaakvad, Seidelin, 1815. Strofe 7-9

 

Her kan du læse om skolen for 100 år siden. Skolen var endnu mere gammeldags, dengang Grundtvig gik i skole.