fbpx

N.F.S. Grundtvigs Pris 2011

N.F.S. Grundtvigs Pris 2011 fik Anja og Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole. Anja og Mads Rykind-Eriksen får prisen for deres ihærdige og frygtløse indsats for at bringe Rødding Højskole på fode igen som en moderne højskole, der også klart vedgår sig den grundtvigske arv og gæld. De to har været forstanderpar på Rødding Højskole siden 1. marts 2007, hvor højskolen var i krise. Anja og Mads Rykind-Eriksen blev headhuntet til at løfte opgaven med at føre højskolen videre som en almen folkehøjskole, en opgave, som de frygtløst gav sig i kast med og har løftet på fornem vis. Forinden var der ved en lokal indsats blevet indsamlet 3,8 millioner kroner til højskolens videre drift.

Anja og Mads Rykind-Eriksen, Rødding Hojskole, modtog Grundtvigs pris 2011

 

Udgangspunktet er Grundtvigs forståelse af begreberne dannelse og uddannelse, men med sikker sans for den moderne komplekse verden, vi lever i. Eller som Mads Rykind-Eriksen har formuleret højskolens opgave: ”Det gælder om at få gjort det moderne menneske bevidst om, at de er historiske skabninger, der allerede er indfældet i en kultur og et fællesskab, hvorfra de kan hente identitet og søge pejlemærker. Herved sikrer højskolerne også eleverne og kursisterne den menneskelige og folkelige ballast, der er afgørende for at skabe aktive og engagerede mennesker, der føler en forpligtelse over for fællesskabet” (kronik, Kristeligt Dagblad november 2010).

Prisen blev overrakt Anja og Mads Rykind-Eriksen på Grundtvigsk Forums årsmøde i Flensborg, den 28. oktober 2011. Med prisen følger 25.000 kr.

 

N.F.S. Grundtvigs Pris