fbpx

N.F.S. Grundtvigs Pris 2014

N.F.S. Grundtvigs Pris 2014 går til Winni Grosbøll og Folkemødet på Bornholm. I begrundelsen for tildelingen hedder det bl.a.:

”Folkemødet og Winni Grosbøll får N.F.S. Grundtvigs Pris 2014, fordi folkemødet er blevet et enestående mødested mellem engagerede mennesker, en platform for diskussionen om, hvad vi vil med vores samfund, hvad der er det fælles bedste, for nu at bruge et grundtvigsk udtryk. Til og med er det sjovt.

På folkemødet kan man opleve og tage del i meningsfulde diskussioner om aktuelle, samfundsmæssige udfordringer – ikke fordi vi kan dele alle værdier, men fordi man her kan opleve sig som en del af det uenighedsfællesskab, som et moderne, demokratisk samfund også er. Folkemødet er demokratisk frihed udfoldet i praksis – på bedste danske vis. Folkemødet kan noget så sjældent som at skabe begejstring for demokratiet”, lyder det bl.a. fra akademileder Birgitte Stoklund Larsens motivation for prisuddelingen.

Borgmester Winni Grosbøll og formand for Grundtvigsk Forum Niels Henrik Arendt Foto: Hans Grishauge

 

Med prisen tildeles borgmester Winni Grosbøll en stor del af æren for Folkemødets succes: ”Ideen til Folkemødet blev grebet på Bornholm, og det er ikke mindst Winni Grosbøll, der som øens borgmester har arbejdet ihærdigt på at få stablet folkemødet på benene og har gjort det til det folkelige og demokratiske mødested, som det er i dag”.

Der lyder dog også en opmuntring til ikke at hvile på laurbærrene: ”Folkemødet og Winni Grosbøll får N.F.S. Grundtvigs Pris 2014 ikke for at hvile på laurbærrene, men som en opmuntring til at udvikle Folkemødet, så det også i fremtiden bliver et voksested for den politiske og demokratiske samtale i Danmark, et sted hvor vi får øje på hinanden også som det folk, vi nu er”.

Winni Grosbøll, der selv var tilstede for at modtage prisen siger: ”Det er jo i sig selv en ære at komme i betragtning til N. F. S. Grundtvigs pris, så jeg er naturligvis meget stolt over at modtage den. Jeg ser prisen som et fantastisk skulderklap for det store arbejde, det har været – og til dels stadig er – at etablere Folkemødet som den institution i det danske folkestyre, som jeg mener Folkemødet skal være; nemlig et sted hvor selve kernen er demokratisk samtale, og hvor borgere og beslutningstagere kan mødes uden ’filter’ for at lytte og debattere.”

N.F.S. Grundtvigs Pris er indstiftet af Grundtvigsk Forum og blev uddelt første gang i 2010, hvor den gik til Maya Ilsøe og Helle Krogh Madsen for deres arbejde med DR’s julekalender ”Pagten”. I 2011 gik prisen til Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere på Rødding Højskole, i 2012 til Maratonsang og sidste år til kulturminister Marianne Jelved og professor Ove Korsgaard.

Prisen blev uddelt på Grundtvigsk Forums årsmøde på Vingsted hotel & konferencecenter i Bredsten. Med æren følger en check på 25.000 kr.

 

Læs om Grundtvigprisen her