fbpx

N.F.S Grundtvigs Pris 2021

N.F.S. Grundtvigs Pris 2021 går til politiker og forfatter Pelle Dragsted for at tænke nyt ved at tænke gammelt. Med sin bog Nordisk Socialisme viser han, hvordan Danmark og Norden har skabt bæredygtige forandringer i fortiden – og hvordan vi kan gøre det igen.

Foto: Frida Gregersen

Forfatter, politiker og aktivist Pelle Dragsted (f. 1975) har over de sidste 15 år sat sit præg på det politiske landskab i Danmark: lige fra baggrunden i Dansk Kommunistisk Ungdom til nutiden som politiker og forfatter. På Arbejdernes Internationale Kampdag i 2021 udkom han hos Gyldendal med bogen Nordisk Socialisme, som tager livtag med klima- og finanskrise, social og økonomisk ulighed, sætter spørgsmålstegn ved den kapitalistiske logik og giver sit
bud på, hvordan venstrefløjen kan forme en bæredygtig socialisme funderet i det demokrati, vi kender og elsker.


En forestillet lighed

Lighed og dens modpart må være nogle af de ord, der oftest optræder i de danske medier. Lige fra økonomisk lighed til kønslighed, er ligheden, og manglen på samme, noget der afkræver opmærksomhed. Den opmærksomhed giver Pelle Dragsted ligheden i sin bog, hvor han siger, at den ulighed, vi måske har vænnet os til, er unødvendig.

Leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank siger:
”Lighed mellem mennesker er noget, man må tro på. Eller sætte som forudsætning. Det er ikke noget, man kan se. Ikke desto mindre bygger vores demokrati og vores samfund på den tanke, at mennesker er lige: at ét menneske har én stemme og tæller for én – hverken mere eller mindre. Både direktøren og manden på gaden tæller for én – en hel.”

Hun fortsætter: ”Dette års modtager af N.F.S. Grundtvig-prisen peger på, at den måde, vi har indrettet vores økonomi, vores ejerforhold, vores arbejdsmarked, arbejdspladser, vores forbrug og vores informationsteknologi hverken bygger på lighed eller skaber lighed. Her er det ikke ét menneske, én stemme – og uligheden er på flere af disse områder stigende.”

Hos Grundtvig kommer ligheden frem i forbindelse med folkelighed. Der skal blot sættes en bindestreg ind i ordet. Folke-lighed. Da Grundtvig skrev om dette var der i samfundet en indbygget ulighed, som var det taget fra hans personlige skrækeksempel Romerriget, der var indrettet efter og afhængigt af, at en stor gruppe mennesker var slaver. Uligheden holdt samfundet kørende. Med tanken om folke-lighed bliver der taget sigte efter et samfund, hvis fundament er menneskelighed. Lighed er noget, vi kan tale om og lade eller lege som om. Pelle Dragsted siger med Nordisk Socialisme at den leg er mulig.


Grundtvig eller Lenin

”En modig, vigtig og inspirerende debatbog, som alle, der kæmper mod ulighed og for mere demokrati, er nødt til at forholde sig til. Uanset om de er enige eller ej.” Sådan skrev Per Michael Jespersen i sin anmeldelse af Nordisk Socialisme i Politiken tilbage i april i år. Bogen, siger han, er mere Grundtvig end Lenin og mere til reformer end proletariatets diktatur. Med Nordisk Socialisme kommer Pelle Dragsted med et udspil til politiske visioner, der ikke dyrker forsimplede modsætningsforhold mellem socialisme på den ene side og markedet på den anden. Bogen lægger op til at tænke nyt ved at tænke gammelt. Ved at trække på en lang række vellykkede økonomiske organiseringer fra fortiden – brugsforeninger, andelsmejerier, andelsslagterier mv. – peger bogen på, at forandringer er mulige. Bogen kaster et udspil ud, der kan og bør diskuteres. Og netop dette inviterer den også ind til, mens den insisterer på ligheden mellem mennesker.


Om at modtage N.F.S. Grundtvigs Pris siger Dragsted selv:
”Det er en kæmpe ære at modtage Grundtvig-prisen. I mit arbejde med min bog Nordisk Socialisme blev det endnu mere klart for mig, hvilken betydningsfuld rolle Grundtvig og de grundtvigske idéer om myndiggørelse og selvbestemmelse har spillet for det danske samfund og også dansk økonomi gennem andelsbevægelsen.”

Pelle Dragsteds tale ved modtagelsen af N.F.S Grundtvigs Pris 2021