fbpx
+

Praktikant til Grundtvigsk Forum

Har du lyst til at erhverve dig solide erfaringer og et stærkt netværk på tværs af faggrænser og politikområder? At arbejde ved Rådhuspladsen i hjertet af København og med tråde ud i hele landet? At blive en del af et højtengageret politisk og demokratisk miljø og være med til at skabe tidens debat om kultur, kirke, samfund og skole?
Grundtvigsk Forum søger 1-2 praktikanter, gerne med universitetsbaggrund inden for humaniora, samfundsvidenskab, teologi eller lign.

Søg stillingen, hvis du vil være med til at planlægge og deltage i konferencer, studiekredse og debatarrangementer samt udvikle og formidle nye demokratiske initiativer for både børn, unge og voksne.

Hvem er vi?

Grundtvigsk Forum er en almenvelgørende forening, der sætter den danske tænker N.F.S. Grundtvigs ideer om frihed og fællesskab i spil i nutiden. Vi driver et akademi, et bibliotek og det historiske forsamlingssted Vartov ved Rådhuspladsen i København. Vores vigtigste arbejdsområder er samfund, kirke, skole og kultur, og vi er ikke blege for at diskutere alt fra tro og eksistens til realpolitik og de store verdenshistoriske linjer.

Ansvar og opgaver

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, nysgerrigt og kvalificeret med en eller flere af følgende opgaver. Vi forventer ikke, at du har kendskab til det hele, og du vil i stort omfang få mulighed for selv at bestemme, hvilke opgaver du vil dykke ned i:

  • Kommunikation og presse herunder sociale medier
  • Lyd-, film-, og billedredigering
  • Opdatering og redigering af hjemmeside
  • Koordinere og afvikle debatmøder (fx på Folkemødet på Bornholm, Himmelske dage), demokratiarrangementer, fællessangsarrangementer, besøg, seminarer m.v.
  • Udvikling af materialer – fx samtalekort se dem her https://grundtvig.dk/webshop-samtalekort/
  • Formidling af arven fra Grundtvig gennem konkrete arrangementer og projekter − inden for temaer som fx medborgerskab, dannelse, demokrati, tro, frihed og ånd

Arbejdsopgaverne vil typisk læne sig op ad vores kommunikationsteam eller vores akademileder, hvor der altid er mulighed for vejledning, samarbejde og sparring.

Derudover har vi et stærkt ungemiljø med flere studentermedhjælpere, hvis viden og samarbejdsevner du ligeledes kan nyde godt af.

Som praktikant vil du også få mulighed for at fordybe dig i valgfrit emne. Ugentligt vil du samtidig skulle varetage Vartovs forkontor, hvorfra der kommunikeres eksternt og internt og løses praktiske opgaver (f.eks. eksekvering af webordrer, besvarelse af spørgsmål fra gæster og pr. telefon mm.).

Du får et stort ansvar og også stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, således at du i høj grad selv er med til at skabe dit eget praktikforløb ud fra egne interesser og de muligheder, der opstår undervejs. Hvis der er et særligt tema inden for Grundtvigs arbejde (fx pædagogik eller åndsfrihed) der optager dig, vil det også være muligt for dig at arbejde mere fokuseret med dette.

Om dig

Vi ønsker praktikanter, der trives i en lille organisation, er selvstændige og som brænder for samfundsdebatter om tidens store udfordringer – og samtidig ønsker en nuanceret, fri og demokratisk debat. Det er ikke nødvendigt, men dog et plus, hvis du har forhåndskendskab til Grundtvig, højskoleverdenen eller på anden måde tidligere har engageret dig i foreninger eller folkelige fællesskaber.

Som praktikant forventer vi, at du:

• Er god til at prioritere din tid, arbejde selvstændigt og have mange bolde i luften

• Er omstillingsparat i forhold til nye opgaver og kan sætte dig ind i nyt stof

• Kan skrive og kommunikere klart og præcist på skrift

Øvrige oplysninger

Det er et krav, at du er studerende på en videregående uddannelse og har gennemført min. 2 år af din uddannelse.

Praktikstillingen er ulønnet, men kan meritoverføres, hvis det er en mulighed på din uddannelse.

Du får tilknyttet en mentor, der også efter nærmere aftale kan fungere som vejleder.

Praktikperiode: Forårssemesteret 2022

Arbejdstid: Praktikken er på 30-37 timer om ugen

Arbejdssted: Grundtvigsk Forums sekretariat – Vartov, Farvergade 27, 1463 KBH K

Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte:

Redaktør og projektleder, Grethe Kirk Tornberg – gth@vartov.dk (41 93 90 05)

eller

Akademileder, Ingrid Ank – ia@vartov.dk (41 93 90 08)

Ansøgning og CV sendes til: vartov@vartov.dk

Ansøgningsfrist: 5. december 2021 kl. 23.59. Samtaler holdes i uge 50