fbpx
+

Projektleder søges til Grundtvigs Skoletjeneste

Vil du være med til at give danske skolebørn et kendskab til N.F.S. Grundtvig og hans betydning? Og udvikle sjove & dybsindige, kloge & kreative, nytænkende & gammeltænkende undervisningsforløb for store og små samt arrangere Grundtvig-seminarer for lærere og lærerstuderende? Så er stillingen som projektleder for Grundtvigs Skoletjeneste måske noget for dig.

Vi søger en akademiker med relevant humanistisk/teologisk baggrund eller en læreruddannet, der kan drive og udvikle en nyoprettet enhed: Grundtvigs Skoletjeneste (se mere længere nede).

Skoletjenesten er tilknyttet Grundtvig-Akademiet (og dermed foreningen Grundtvigsk Forum) og indgår i et forpligtende samarbejde med Center for Grundtvigforskning (Aarhus Universitet).

Om Grundtvigs Skoletjeneste
Grundtvigs Skoletjeneste er en specialistenhed i og om N.F.S. Grundtvig, som henvender sig til skoler og lærere/lærerstuderende. Grundtvigs Skoletjeneste er et landsdækkende initiativ, men med base i Aarhus og kontor i bydelen Gellerup.

Grundtvigs Skoletjeneste udbyder:

 • Undervisningsmaterialer og forløb til grundskoler
 • Baggrundsviden til lærere
 • (evt.) Undervisningsmaterialer og forløb til ungdomsuddannelser
 • Konsulentvirksomhed/gæstelærerfunktion om Grundtvigs skoletanker for læreruddannelser
 • Medarrangør af seminaret ’I skole med Grundtvig’

Skoletjenestens produkter har alle N.F.S. Grundtvig som afsæt og giver – på forskellig vis og afhængigt af emne og vinkel – et større kendskab til Grundtvigs værk med afsæt i onlineudgaven af hans publicerede forfatterskab www.grundtvigsværker.dk (i de mindste klasser kunne dette – til eksempel – gå ud på at undersøge, hvorfor Grundtvig skriver, at skoven falmer, når den jo faktisk bryder i brand, eller at overveje, hvor mange tunger et menneske har – en vrøvletunge, en snakketunge, en salmetunge, en kyssetunge? I de lidt større klasser kunne det fx handle om fantasygenren i forhold til Grundtvigs brug af mytologien og i de ældste klasser om Grundtvig som demokratiopbygger og fortaler for åndsfrihed).

Form:

Formaterne for undervisningsmaterialer kan være både skrift, lyd, billede, film, undervisningsplatform m.m. Undervisningsforløbene afprøves og udvikles i samarbejde med konkrete samarbejdsskoler og gøres herefter tilgængelige for et bredere publikum. Skoletjenesten undersøger – og udvikler evt. – også behovet for et mere blivende materiale (bog, film, undervisningsplatform, andet?) om Grundtvig for grundskolen.

Sted, mennesker og rækkevidde:

Stillingen er oprettet på baggrund af et forudgående samarbejde mellem Grundtvig-Akademiet og Foreningen Gellerup Højskole. Dette ønsker vi at fortsætte, og Aarhus og bydelen Gellerup er dermed skoletjenestens konkrete sted. Her har skoletjenesten konkrete samarbejdsskoler og kan igangsætte, afprøve og udvikle konkrete ideer og forløb. Samtidig er Grundtvigs skoletjeneste hele Danmarks skoletjeneste og materialer m.m. skal kunne tilgås (evt. mod betaling) fra hele landet.

Om dig

Vi forventer, at du:

 • Har solidt kendskab til Grundtvigs tankeverden og aftryk på dansk kultur og samfund
 • Har erfaring med udvikling af undervisningsforløb
 • Har undervisningserfaring, særligt på grundskoleniveau
 • Kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og udvikle ideer
 • Kan indgå i samarbejder og få øje på nye samarbejdsmuligheder
 • Er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt
 • Kan håndtere et budget og varetage projektkoordineringen af større og mindre projekter
 • Er optaget af samfundsforhold og af mennesket i verden
 • Kan lide at synge

Vi tilbyder:

 • Stor kontaktflade til institutioner, foreninger, forskere, lærere, præster, kunstnere m.fl.
 • Stor mulighed for selv at præge og udvikle projekterne i samarbejde med mange aktører
 • Stor fleksibilitet og frihed i planlægningen af det daglige arbejde

Om Grundtvig-Akademiet:

Grundtvig-Akademiet bringer Grundtvigs tænkning og poesi i spil og i modvind i folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Akademiet arrangerer debatter, studiekredse og kurser om tro, eksistens, samfund og dannelse (m.m.), udgiver artikler og undervisningsmaterialer og tager initiativ til nye mødeformer. Initiativerne foregår ofte i samarbejde med andre institutioner og foreninger.

Grundtvig-Akademiet ledes af akademileder Ingrid Ank og har base i Vartov i København. Bag Grundtvig-Akademiet står foreningen Grundtvigsk Forum. Se mere på www.grundtvig.dk

Om Center for Grundtvigforskning:

Center for Grundtvigforskning har til opgave 1) at udarbejde en videnskabelig, tekstkritisk udgave af Grundtvigs trykte forfatterskab, 2) at gennemføre tematisk forskning i Grundtvigs virke, dets kontekst og dets aftryk på eftertiden, og 3) at formidle forskningsarbejdet med udgaven og de tematiske projekter. Som medarbejder i Grundtvigs skoletjeneste vil du skulle hjælpe til at understøtte centerets tredje formål.

Center for Grundtvigforskning har to afdelinger, en i Vartov i København, en i Nobelparken på Aarhus Universitet. Se mere på https://grundtvigcenteret.au.dk/ samt http://www.grundtvigsværker.dk/

Stillingen er betinget af samarbejdet med Center for Grundtvigforskning og dermed er stillingen også betinget af centerets hjemtag af bevillinger.

Ansøgningsfrist:  31. januar 2022; vi forventer at afholde samtaler medio februar.

Tiltrædelse: 1. april 2022 eller hurtigst muligt derefter

Løn efter kvalifikationer. Bemærk dog at vi ikke er lønførende.

Kontaktperson: Har du spørgsmål til stillingen så skriv eller ring til leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank: ia@vartov.dk / 4193 9008 eller leder af Center for Grundtvigforskning, Katrine F. Baunvig: baunvig@cas.au.dk / 9352 1770

Ansøgning: Ansøgning og CV skal sendes pr. mail til vartov@vartov.dk Skriv ’Ansøgning Grundtvigs Skoletjeneste’ i emnefeltet.