Skovgaard-brødrenes fortolkninger af ’det grundtvigske’

Seminar om kunstnerne Niels og Joakim Skovgaard d. 8. september 2019 kl. 12.30-14.15, Vartov

Kathrine Svanum Andersen, Museumsinspektør, Skovgaard Museet:

Niels Skovgaard (1858-1938) var en alsidig og nysgerrig kunstner, der kastede sig over maleri, billedhuggeri, illustration og keramik. Han blev døbt og konfirmeret af N.F.S. Grundtvig og flere af hans opgaver som kunstner udsprang af hans tilknytning til de grundtvigianske kredse. Spørgsmålet er, hvordan optagetheden af Grundtvigs tanker kommer til udtryk i Niels Skovgaards kunst. Hvordan sætter man billede på en mand og hans tanker, for hvem ordet var det vigtigste?

Rasmus Jensen, cand.theol.:

Joakim og Niels Skovgaard fik afgørende betydning for Immanuelskirken på Frederiksberg, hvor deres grundtvigske kristendomsforståelse kom til at præge kirkens kunst og arkitektur. Immanuelskirken blev bygget i 1892-93 til at danne ramme om Københavns Valgmenigheds gudstjenester, og kirken er især kendt for Niels Skovgaards altermaleri og Joakim Skovgaards mosaikker over kirkens indgangsdøre. Disse kunstværker er sammen med resten af Immanuelskirken kilder til at forstå, hvori Skovgaard-brødrenes kristendomsopfattelse bestod. Foredraget vil dels vise billeder fra Immanuelskirken samt pege på, hvordan Skovgaard-brødrenes kunstværker var præget af især Grundtvigs salmer.