fbpx

Om Vartov

Den historiske bygning Vartov ejes af Grundtvigsk Forum og er et kulturelt kraftcenter midt i byen med Københavns Rådhus som nærmeste nabo.

Vartov er en historisk bygning med rødder tilbage til det tidligste København. Fundamentet hviler bl.a. på resterne af Absalons bymur og på det sted, hvor Tycho Brahe en overgang udførte sine observationer. De nuværende bygninger fra 1724-25 var til at begynde med hospital. I dag lægger bygningerne hus til en lang række institutioner, centre og aktiviteter, ligesom man i Vartov finder et kollegium for studerende.

Kurser og konferencer i Vartov
Vartov har i mere end 50 år ligeledes fungeret som kursus- og konferencested.
Se Vartovs konference- og mødelokaler.

Arrangementer i Vartov
Grundtvigsk Forum arrangerer hvert år spændende foredragsrækker af samfundsrelevant karakter.
Se program for arrangementer i Vartov.

Vartov kirke
Vartov kirke har siden 1920 tilhørt Vartov Valgmenighed, som regelmæssigt holder gudstjeneste her.

Grundtvig i Vartov
En epoke i Vartovs historie er tiden hvor N.F.S. Grundtvig var ansat som præst i Vartov kirke (1839-72). Dette sætter stadig sit præg på Vartov, da Grundtvigsk Forum i 1947 købte bygningerne, der i dag huser Grundtvigsk Forum, Grundtvig-Akademiet , Grundtvig-Biblioteket, Grundtvig Centeret samt en mængde folkeoplysende, meningsdannende og kulturelle foreninger og virksomheder. Vartov summer af liv fra kælder til kvist og lægger lokaler og talerstol til et væld af aktiviteter og arrangementer – helt i Grundtvigs ånd.

Vartovs historie

Selv om de ældste dele af Vartov først er opført i 1724-25, står bygningerne så at sige solidt plantet i fortiden, idet de er bygget, hvor Absalons bymur engang lå og på det sted, hvor Tycho Brahe en overgang udførte sine observationer.

Efter reformationen kom pasning og pleje af syge til at høre under bystyrerne og det var derfor København, der drev Vartov hospital, som stedet hed. Vartov var en plejestiftelse for ældre og kronisk syge.

Allerede 1754-55 var det nødvendigt med en udvidelse og i denne forbindelse blev kirken opført. Man havde før haft en kirkesal og herfra overflyttede man alter og prædikestol til den nye kirke.

N.F.S.Grundtvig var kirkens præst 1839-72. Fra denne tid stammer døbefonten, der er menighedens gave til Grundtvig på hans 75-årsdag i 1858. Fonten er udført af nordmanden Chr. Borch. Kirkeskibet “N.F.S.Grundtvig” er skænket af en sønderjysk skibsbygger i 1884.

Vartovs nyere historie
I 1850’erne fik Vartov tilføjet en 3. etage og var derefter hjemsted for cirka 500 gamle og svage mennesker. I 1930’erne var lokalerne blevet utidssvarende og beboerne blev derfor flyttet til mere moderne forhold.
Københavns Kommune var ejer af komplekset og benyttede det som kontorbygning, men overvejede en overgang at rive Vartov ned.
I 1947 overtog Kirkeligt Samfund – det nuværende Grundtvigsk Forum – Vartov. Bygningerne gennemgik en omfattende restaurering og blev bl.a. indrettet til deres nye formål, som var en videreførelse af det grundtvigske ungdoms- og oplysningsarbejde, der var blevet afbrudt af tyskernes beslaglæggelse og ødelæggelse af Grundtvigs Hus i Studiestræde.

Vartovs bygningshistorie
Vil du læse mere om Vartovs historie? Køb Vartov – En lang historie kort fortalt (2008) af provst Benneth Østergaard Petersen herunder.