Vartovkollegiet

Formål

Kollegiets formål er at skabe et hjemsted for 7 kvindelige og 7 mandlige studerende under deres ophold i København.

Se seneste værelsesopslag her

 

Optagelsesbetingelser

Betingelserne for at kunne søge optagelse på kollegiet er, at den studerende:

  1. Er i gang med et videregående studium af mindst 3½ års varighed ved en højere læreanstalt eller er i gang med efteruddannelse i form af Ph.d. eller lignende.
  2. Har studeret mindst et år på en videregående uddannelse.
  3. Har mindst 2 år tilbage af studiet.
  4. Er fyldt 21 år

 

Om leje af kollegieværelse

Kollegieværelse bevilges almindeligvis for 5 år. Opsigelsesfrist for både lejer og styrelse er 2 måneder. Det forventes, at beboerne engagerer sig i livet på Vartov og deltager i fællesarrangementerne.

 

Indstilling

Ansøgere indstilles af: Inspector Collegii, Grundtvigsk Forums sekretariatsleder og en repræsentant for Grundtvigsk Forums styrelse.
Udvalget afholder møder efter behov, hvor der tages stilling til ansøgningerne. Herefter indkaldes de udvalgte ansøgere til en samtale.

 

Ansøgning

Ansøgninger modtages kun, når der er ledige værelser – se opslag her på siden, i porten på Farvergade 27, i Dansk Kirketidende, Universitetsavisen og Vartovkollegiets facebookside.

Såfremt der er et eller flere ledige værelser, kan der ansøges online her.
Husk, at der skal vedhæftes en motiveret ansøgning på max én side i PDF format.

 

Hér finder du Vartovkollegiets statutter

 

Kontakt

Vartovkollegiet
Farvergade 27, opg G
1463 København K
T: 61 69 27 99
E: vartovkollegiet@gmail.com

www.vartovkollegiet.dk