+

Set herfra: I gode hænder

Hvad skal der til, før vi begynder at opfatte vidtgående frihedsindgreb som helt normale og acceptable? Og hvor befinder frihed sig i behovspyramiden? I lyset af den nyligt vedtagne hastelovs vidtrækkende indgreb i den personlige frihed, er det højaktuelle spørgsmål, vi alle må forholde os til i disse dage.

Morgensang i Vartovs grønnegård

Pga tiltagene mod smitte af coronavirus, må vi sætte morgensangen på stand by - desværre! Men følg med i vores facebookgruppe "Morgensang i Vartovs grønnegård" - vi synges selvfølgelig ved igen!

Tirsdag med Grundtvig

Tirsdag med Grundtvig – en grundintroduktion til Grundtvig. Hvad er det med den der ’frihed’, som Grundtvig var så optaget af? Hvilken rolle spiller ’frihed’ i hans tanker om demokrati, uddannelse, tro og folkelighed, og findes der en særlig dansk måde at være frisindet på, som vi har arvet fra Grundtvig? Og kan Grundtvig overhovedet læses – eller skal han helst synges?

OBS! På grund af regeringens nye tiltag mod smitte af coronavirus, har Vartov besluttet at aflyse alle kulturelle arrangementer i marts. Varer i butikken kan bestilles, men sendes først, når medarbejderne er tilbage i Vartov Luk