+

Gellerupparken får sin egen nationalsang

ALSANG og Grundtvig-Akademiet står bag initiativet, der er startskuddet på en indsats, som skal skabe mere fællessang i Gellerupparken

Podcast om Grundtvig og folkeskolen

Lyt med i andet afsnit af Grundtvigske stemmer, hvor vi tager med Grundtvig i folkeskolen. Vi undersøger i episoden, om der er en arv fra Grundtvig, og hvor han er at finde i folkeskolen i dag. Til at belyse de emner har vi to gæster i studiet: Thorstein Balle, tidligere forstander på Den frie Lærerskole i Ollerup, og Katja Gottlieb, uddannet folkeskolelærer og i dag formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.

Tirsdag med Grundtvig

En grundintroduktion til Grundtvig. Hvad er det med den der ’frihed’, som Grundtvig var så optaget af? Hvilken rolle spiller ’frihed’ i hans tanker om demokrati, uddannelse, tro og folkelighed, og findes der en særlig dansk måde at være frisindet på, som vi har arvet fra Grundtvig? Og kan Grundtvig overhovedet læses – eller skal han helst synges?