+

Dum på dansk

Kunne man forestille sig, at klubber for danskere i Malaga skulle tvinges til at offentliggøre en spansk oversættelse af deres møder og foredrag? Nej vel. Men man vil gerne – lyder et udspil fra regeringen – tvinge fremmedsprogede trossamfund i Danmark til at oversætte deres prædikener

Højskolesang på tværs

Syng med på tværs, når vi udforsker (og ikke mindst synger) denne aftens tema om klassekamp i selskab med Merete Riisager og Frederik Vad

Podcast om Grundtvig og folkeskolen

Lyt med i andet afsnit af Grundtvigske stemmer, hvor vi tager med Grundtvig i folkeskolen. Vi undersøger i episoden, om der er en arv fra Grundtvig, og hvor han er at finde i folkeskolen i dag. Til at belyse de emner har vi to gæster i studiet: Thorstein Balle, tidligere forstander på Den frie Lærerskole i Ollerup, og Katja Gottlieb, uddannet folkeskolelærer og i dag formand for Dansklærerforeningens Folkeskolesektion.

Tirsdag med Grundtvig

En grundintroduktion til Grundtvig. Hvad er det med den der ’frihed’, som Grundtvig var så optaget af? Hvilken rolle spiller ’frihed’ i hans tanker om demokrati, uddannelse, tro og folkelighed, og findes der en særlig dansk måde at være frisindet på, som vi har arvet fra Grundtvig? Og kan Grundtvig overhovedet læses – eller skal han helst synges?