+

Grundtvig-Akademiet

Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind i både folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Grundtvig-Akademiet beskæftiger sig både med Grundtvigs egen tænkning og med Grundtvig-receptionen – og også med ’myten om Grundtvig’, herunder med brug og misbrug af Grundtvig i for eksempel politiske sammenhænge.

Grundtvig-Akademiet arrangerer debatter, studiekredse og konferencer om tro, eksistens, samfund og dannelse (m.m.) og tager initiativ til nye mødeformer og nye indgange til oplysning. Initiativerne foregår ofte i samarbejde med andre institutioner og foreninger.

Seminar om Grundtvig

Tag med på et grundtvigsk højskoleophold for lærere og skolefolk og bliv klogere på den grundtvig-koldske skoletradition

Intet Menneske begriber sin Bevidsthed men forefinder sig selv i den som en Gaade

N.F.S. Grundtvig

Man kan kun skamme sig over sig selv og sine

Hvad er ‘det fælles bedste’ i dag? Det gav Jan E. Jørgensen, MF (V), sit bud på i sin tale til Grundtvigs 236-års fødselsdag d. 8. september, hvor han bl.a. talte om, hvad der skal til for at være ’dansker’.

Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand

N.F.S. Grundtvig