+

Grundtvig-Akademiet

Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind i både folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Grundtvig-Akademiet beskæftiger sig både med Grundtvigs egen tænkning og med Grundtvig-receptionen – og også med ’myten om Grundtvig’, herunder med brug og misbrug af Grundtvig i for eksempel politiske sammenhænge.

Grundtvig-Akademiet arrangerer debatter, studiekredse og konferencer om tro, eksistens, samfund og dannelse (m.m.) og tager initiativ til nye mødeformer og nye indgange til oplysning. Initiativerne foregår ofte i samarbejde med andre institutioner og foreninger.

Du er ikke alene

Et essay om det individuelle og det fælles, om frihed og tradition. Af Akademileder Ingrid Ank.

Intet Menneske begriber sin Bevidsthed men forefinder sig selv i den som en Gaade

N.F.S. Grundtvig

Gedigent åndsarbejde

Nytårstale til alle kritikere med ønsket om, at vi må se og høre meget mere til jer i 2019

Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand

N.F.S. Grundtvig