+

Grundtvig-Akademiet

Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind i både folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Grundtvig-Akademiet beskæftiger sig både med Grundtvigs egen tænkning og med Grundtvig-receptionen – og også med ’myten om Grundtvig’, herunder med brug og misbrug af Grundtvig i for eksempel politiske sammenhænge.

Grundtvig-Akademiet arrangerer debatter, studiekredse og konferencer om tro, eksistens, samfund og dannelse (m.m.) og tager initiativ til nye mødeformer og nye indgange til oplysning. Initiativerne foregår ofte i samarbejde med andre institutioner og foreninger.

Seminar om Grundtvig

Tag med på et grundtvigsk højskoleophold for lærere og skolefolk og bliv klogere på den grundtvig-koldske skoletradition

Gå i kødet på Bibelen

Tekstkursus for forfattere og sangskrivere - Der står ikke noget om et æble. Frugt, men ikke æble. Der står heller ikke noget om tre vise mænd. Der er bare et tilfældigt antal. Og der står intet om et ’intet’. Verden skabes derfor måske i virkeligheden ud af kaos eller uorden?

Intet Menneske begriber sin Bevidsthed men forefinder sig selv i den som en Gaade

N.F.S. Grundtvig

Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand

N.F.S. Grundtvig

OBS! På grund af regeringens nye tiltag mod smitte af coronavirus, har Vartov besluttet at aflyse alle kulturelle arrangementer i marts. Varer i butikken kan bestilles, men sendes først, når medarbejderne er tilbage i Vartov Luk