fbpx
+

Grundtvig-Akademiet

Vi eksperimenterer med Grundtvig

Grundtvig-Akademiet søger efter bud på, hvad det grundtvigske er, vil og skal. Vi bringer N.F.S. Grundtvigs tænkning og poesi i spil og i modvind i folkelige, kirkelige, pædagogiske og akademiske sammenhænge. Grundtvig-Akademiet går nysgerrigt til værks og tager ikke patent på en bestemt fortolkning af Grundtvig. Kort sagt: Vi eksperimenterer med Grundtvig – gerne sammen med andre.

Grundtvig-Akademiet er en selvstændig del af Foreningen Grundtvigsk Forum. Akademiet er oprettet i 1999.

Hvad Arendt og Grundtvig kunne have at tale om ...

Frihed er ikke at bestemme selv i sin egen verden, men at kunne igangsætte initiativer i den fælles verden. Det og mere ville Grundtvig og Hannah Arendt kunne mødes om – og bl.a. derfor er der noget, i vores egen tid, der kalder på deres tænkning

Grundtvig-Akademiet er optaget af, hvad det vil sige at ’høre hjemme’, men også af at ’lege Fremmed med det gammel Bekjendte’ (Kierkegaard).

I København holder vi til i Vartovs historiske bygninger, og i Aarhus kan man finde os i Gellerup, hvor mennesker fra mere end 80 forskellige nationaliteter har deres hjem og hjerte. Vi tager gerne rundt i Danmark og har også internationale forbindelser i lande så forskellige som Sydkorea, Indien, USA og Polen.

Grundtvig ser på nutiden

Artikelserie for Folk&Kirke: Leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank tager Grundtvigs briller på og undersøger, hvad præsten, debattøren, historikeren og skolemanden ville sige til nogle af de vigtige spørgsmål i samfundsdebatten i 2020. Læs de fire artikler via link her om hhv. Grundtvig og corona, Grundtvig og identitetspolitik, Grundtvig og krænkelse og Grundtvig og den demokratiske samtale

Og hvad laver vi så?

Grundtvig-Akademiet eksperimenterer med Grundtvig – ofte i samarbejde med andre. Vi arrangerer studiekredse og seminarer, holder foredrag, skriver bøger og laver podcasts.

Tag med på et grundtvigsk højskoleophold for lærere og skolefolk og bliv klogere på den grundtvig-koldske skoletradition

Nogle arrangementer som ’Tirsdag med Grundtvig’ og ’Glimt af Grundtvig’ er åbne for alle, mens andre kurser som ’I skole med Grundtvig’, ’Gå i kødet på Bibelen’ eller ’Den grundtvigske midtbane’ henvender sig til bestemte målgrupper, henholdsvis skolelærere, skønlitterære forfattere og præster. Grundtvig-Akademiet er også involveret i ALSANG, hvor vi blandt andet arbejder med en særlig indsats for fællessang i Gellerup.

Tirsdage med Grundtvig - en grundintroduktion til Grundtvig

Akademiet er interesseret i sammenhænge – hos Grundtvig, i samfundet og i menneskelivet: Fornuft og følelse, ånd og krop, fortid og fremtid, individ og fællesskab, det poetiske og det politiske, tro og viden, det nationale og det globale. Selv var Grundtvig både poet og politiker, præst og pædagog, dansker og menneske i verden. Han forstod at holde tingene adskilt og havde samtidig et særligt øje for sammenhængene.

Et demokrati bliver så utrolig meget bedre at leve i, når der er en høj grad af åndsfrihed. Lær mere om åndsfrihed her.

Vi undersøger frihed

Grundtvig-Akademiet undersøger frihed – ytringsfrihed, religionsfrihed, åndsfrihed, handlefrihed. Og det gjorde Grundtvig også. Ifølge ham skal og kan mennesket ikke afrettes gennem tvang og udenadslære, men må i stedet vokse og blive myndigt gennem den frie, levende samtale. For Grundtvig er den frihed, vi giver hinanden, den eneste vej til det gode og sande liv mellem mennesker. Derfor insisterer Grundtvig-Akademiet på at (gen)starte den frie samtale.