+

Grundtvig-Akademiet

Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind i både folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Akademiet arrangerer debatter og konferencer om tro, eksistens og samfund, og tager initiativ til nye mødeformer og nye indgange til oplysning.

Barnedåb

Akademilederen skriver om aktuelle emner. Læs mere her

Intet Menneske begriber sin Bevidsthed men forefinder sig selv i den som en Gaade

N.F.S. Grundtvig

Forlaget Vartov

Find forlagets bøger her

I samtale med Luther og Grundtvig

Hent undervisningsmaterialet her

Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand

N.F.S. Grundtvig