+

Grundtvig-Akademiet

Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind i både folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Akademiet arrangerer debatter og konferencer om tro, eksistens og samfund, og tager initiativ til nye mødeformer og nye indgange til oplysning.

Gedigent åndsarbejde

Nytårstale til alle kritikere med ønsket om, at vi må se og høre meget mere til jer i 2019

Intet Menneske begriber sin Bevidsthed men forefinder sig selv i den som en Gaade

N.F.S. Grundtvig

Du er ikke alene

Et essay om det individuelle og det fælles, om frihed og tradition. Af Akademileder Ingrid Ank.

Er Grundtvig fader til folkehøjskolen?

I de seneste år har historikere draget den tætte forbindelse mellem Grundtvig og de første ’grundtvigske’ højskoler i tvivl og aktuelt tager stadig flere højskolefolk afstand fra det grundtvigske tankegods

Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand

N.F.S. Grundtvig