+

Grundtvig-Akademiet

Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind i både folkelige, kirkelige og akademiske sammenhænge. Grundtvig-Akademiet beskæftiger sig både med Grundtvigs egen tænkning og med Grundtvig-receptionen – og også med ’myten om Grundtvig’, herunder med brug og misbrug af Grundtvig i for eksempel politiske sammenhænge.

Grundtvig-Akademiet arrangerer debatter, studiekredse og konferencer om tro, eksistens, samfund og dannelse (m.m.) og tager initiativ til nye mødeformer og nye indgange til oplysning. Initiativerne foregår ofte i samarbejde med andre institutioner og foreninger.

Seminar om Grundtvig

Tag med på et grundtvigsk højskoleophold for lærere og skolefolk og bliv klogere på den grundtvig-koldske skoletradition

Intet Menneske begriber sin Bevidsthed men forefinder sig selv i den som en Gaade

N.F.S. Grundtvig

Gedigent åndsarbejde

Nytårstale til alle kritikere med ønsket om, at vi må se og høre meget mere til jer i 2019

Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et ordentligt Menneske som Forstand

N.F.S. Grundtvig