Praktikant hos Grundtvig-Akademiet i Aarhus?

Vil du gerne arbejde med folkeoplysning og demokratisk dannelse på tværs af kulturelle og sociale samfundslag? Vil du være med til at skabe tidens debat om kultur, kirke, samfund og skole?  

Grundtvig-Akademiet i Aarhus søger en praktikant, gerne med universitetsbaggrund inden for humaniora, samfundsvidenskab, teologi eller lignende. Søg endelig stillingen hvis du vil være med til at udvikle og opbygge Grundtvig-Akademiet i Aarhus med alt hvad det indebærer af planlægning og afvikling af netværksskabende og folkeoplysende initiativer for unge og voksne i Aarhusområdet. 

Hvem er vi?
Grundtvig-Akademiet er en platform, hvor Grundtvigs tænkning og poesi bringes i spil og i modvind. Akademiet er en del af Grundtvigsk Forum og det kulturelle kraftcenter Vartov i København. I maj 2020 opstartede Grundtvig-Akademiet en afdeling i Aarhus, hvor projektleder Therese Helga Emborg arbejder på at etablerede Akademiet som et kulturelt og folkeoplysende centrum i verdens mindste storby. Visionen er, at Grundtvig-Akademiet kan søsætte en række fællesskabende og kulturelle initiativer i samvirke med lokale kulturinstitutioner og foreninger, hvor Grundtvigs tankegods synliggøres og italesættes. Vi har kontor i Gellerup forsamlingshus, og én af Akademiets fokusområder er blandt andet at tage del i at forbinde Gellerups mangfoldige kulturliv med resten af Aarhus. 

Ansvar og opgaver
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og kvalificeret med en eller flere af følgende opgaver. Vi forventer ikke, at du har kendskab til det hele, og du vil i samspil med projektlederen få mulighed for selv at bestemme hvilke opgaver, du vil dykke ned i: 

  • Kommunikation og presse, herunder sociale medier 
  • Lyd-, film-, og billedredigering 
  • Opdatering og redigering af hjemmeside 
  • Journalistisk arbejde med artikler og reportager til nyhedsbrev, hjemmeside, tidsskrifter m.v. 
  • Research og medvirken til fundraising og projektudvikling 
  • Arrangere, koordinere og afvikle arrangementer, debatmøder, seminarer m.m. 

 Arbejdsopgaverne vil læne sig op ad projektlederen ved Grundtvig-Akademiet i Aarhus, og der er rig mulighed for vejledning, samarbejde og sparring. Som praktikant vil du få mulighed for at dykke ned i et større projekt, og desuden have en række ad hoc-opgaver. Du får stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, således, at du i høj grad selv er med til at skabe dit eget praktikforløb ud fra egne interesser, og de muligheder der opstår undervejs. Hvis du har interesse i et særligt tema indenfor Grundtvigs filosofi og poesi, vil det også være muligt at arbejde mere fokuseret med det.

Om dig
Vi ønsker en praktikant, der trives i en lille organisation, hvor der både er mulighed for tæt samarbejde og selvstændighed. Vi sætter pris på, at du har kendskab til og engagement i Aarhus’ kulturliv og eventuel erfaring fra foreningerfolkelige fællesskaber og højskoleverdenen. 

Som praktikant forventer vi: 

  • At du er god til at prioritere din tid og kan arbejde selvstændigt 
  • At du går til dine opgaver med friskt mod og nysgerrighed 
  • At du kan skrive og kommunikere klart og præcist på skrift 

Øvrige oplysninger
Det er et krav, at duer studerende på en videregående uddannelse, og har gennemført minimum 2 år af din uddannelse.

Praktikantstillingen er ulønnet, men kan meritoverføres, hvis det er en mulighed på din uddannelse.  

Arbejdstid:Praktikken er deltid, 20-30 timer. Den består af tre arbejdsdage om ugen sammen med projektlederen i Aarhus – og herudover kan der afvikles flere selvstændige arbejdstimer samt projekter hos Grundtvig-Akademiet på Vartov i København.

Arbejdssted:   Grundtvig-Akademiet, Gudrunsvejs 828220 Brabrand, Aarhus 

Ansøgningsfrist:   13. december 2020. Samtaler holdes i uge 51.

Hvis du har spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Therese Helga Emborg på the@grundtvig.dk 

Ansøgning og CV sendes til the@grundtvig.dk