Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg,
der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat. Arrangementerne
er gratis, og der serveres stærk morgenkaffe. Du kan her danne dig et overblik over oplæggene.

Hvilke krige skal vi deltage i i fremtiden?
Oplæg til debat v. generalsekretær i Atlantsammenslutningen Lars Bangert Struwe
TORSDAG DEN 24. OKTOBER 2019 KL. 8.15-9.00
I 2019 udkom den længe ventede rapport om Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo,
Irak og Afghanistan. Giver indblikket i grundlaget for beslutningerne om dansk
krigsdeltagelse os grund til at handle anderledes i fremtiden? Har dansk krigsdeltagelse
været succesfuld? Og hvor, hvordan og i hvilket regi bliver der i fremtiden
brug for at sætte ind militært?

Du kan lytte til Lars Bangert Struwes oplæg og den efterfølgende debat her.

Afgør du dit barns fremtid?
Oplæg til debat v. journalist og forfatter Sara Alfort
TORSDAG DEN 31. OKTOBER 2019 KL. 8.15-9.00
I dag tillægges hvert valg, vi tager på vores børns vegne, enorm betydning. Amning
eller ej? iPad eller ej? Gluten eller ej? Vi er grebet af en forskrækket forestilling
om, at forældre alene bestemmer barnets skæbne. Men passer det faktisk?

Du kan lytte til Sara Alforts oplæg og den efterfølgende debat her.

Er kulturen blevet pist borte?
Oplæg til debat v. ansvarshavende chefredaktør for Berlingske Tom Jensen
TORSDAG DEN 7. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Kultur vægter fortsat mindre. Økonomi og finans vægter fortsat mere og kulturpolitik
er stort set ikke på dagsordenen i forbindelse med folketings- eller kommunalvalg.
Men hvad er det, kulturen kan, og hvorfor kan vi ikke undvære den?

Du kan lytte til Tom Jensens oplæg og den efterfølgende debat her.

Er klimakamp det nye ungdomsoprør?
Oplæg til debat v. kulturforsker og debattør Gregers Andersen
TORSDAG DEN 14. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Et egentligt oprør har inden for de sidste par ungdomsgenerationer glimret ved
sit fravær. Men i takt med klimakrisens eskalering er ungdommen blevet stadig
mere synlig med dens krav til politikerne om at handle og tage ansvar. Hvorfor er
der forskel på generationernes ansvarsfølelse for klima, og kan der være tale om
et generationsopgør?

Du kan lytte til Gregers Andersens oplæg og den efterfølgende debat her.

Har fremtidens menneske et privatliv?
Oplæg til debat v. stadsarkitekt i Københavns Kommune Camilla van Deurs
TORSDAG DEN 21. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
Vores forestilling om ’det private’ og ’det offentlige’ har altid været under forandring.
For meget privatliv kan være ødelæggende for sammenhængskraften i et
samfund og for lidt privatliv kan opløse individet i en grad, så det mister sig selv.
Men giver det overhovedet mening i dag at drage en distinktion mellem ’offentligt’
og ’privat’ i en online virkelighed, hvor alt kan ’deles’? Hvordan forholder
arkitekturen sig til, hvornår det private må bringes ind i det offentlige rum, og
hvornår det skal forblive privat?

Du kan lytte til Camilla van Deurs’ oplæg og den efterfølgende debat her.

Er vi svindlernes nyttige idioter?
Oplæg til debat v. journalist Dorte Toft
TORSDAG DEN 28. NOVEMBER 2019 KL. 8.15-9.00
De topchefer, der har svindlet allermest, har udnyttet vores lyst til at tro på
historier, der er for gode til at være sande. Gode historier, som ædes råt af selv
revisorer og journalister. Derudover spiller svindlerne stort på den menneskelige
brist, der hedder grådighed. Der tegner sig faktisk et klart mønster for denne
type af svindel, men spørgsmålet er: Hvorfor lærer vi ikke af det?

Du kan lytte til Dorte Tofts oplæg og den efterfølgende debat her.

Har vi forskningsfrihed i Danmark?
Oplæg til debat v. professor emeritus Heine Andersen
TORSDAG DEN 5. DECEMBER 2019 KL. 8.15- 9.00
Galilei blev i 1633 tvunget til at afsværge sin påstand om, at jorden bevægede
sig rundt om solen, fordi det passede dårligt med datidens religiøse verdensbillede.
I dag har vi svært ved at forestille os andet, end at forskningsfrihed er en
grundpille i et oplyst demokrati. Men faktum er, at Danmark ligger meget lavt i
europæiske sammenligninger, når det kommer til forskningsfrihed: Politikere og
erhvervsliv har ganske enkelt for gode grunde til at ville styre forskningen. Er vi
tilbage ved Galilei?

Du kan lytte til Heine Andersens oplæg og den efterfølgende debat her.

Sted: Alle morgendebatterne finder sted i Vartov,
Farvergade 27, 1463 København K
Fri entré

Arrangeret i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, FORA København og SUKA Handicap- og specialundervisning i Storkøbenhavn